loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ

 

 

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

001

Ngài Viên Minh

10.000.000 đ

 

002

Sư cô Liễu Pháp

65.000.000 đ

Chuyển lại

003

Thái Thị Ngọc Dung, USA

4.500.000 đ

 

004

Đoàn chư sư và Pt Thái do sư Pháp Chí giới thiệu

 

260 thùng mì

005

Một Pt ở Nghệ An

 

3 tấn gạo, 300 gói bột ngọt

006

Sư cô Liễu Pháp chuyển giao đợt 2

12.000.000

 

007

Chư sư và các chú chùa Huyền Không

3.100.000

 

008

Một gđ Phật tử ở Hà Nội

1.000.000

 

009 Sư cô Liễu Pháp chuyển đợt đợt 3
3.000.000  

 

 
Trở lại     Đầu trang