loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Danh Sách Phật Tử Hùn Phước Cứu Trợ Bão Lụt Năm 2007

Những cơn bão lũ liên tiếp xảy ra ở miền Trung vào những tháng cuối năm vừa qua đã gây rất nhiều tổn thất về nhân mạng, tài sản,... hầu như đến tất cả mọi mặt trong đời sống của con người tại đây. Với tấm lòng "lá lành đùm lá rách", rất nhiều cơ quan đoàn thể, nhiều tổ chức từ thiện cũng như cá nhân ở trong nước và hải ngoại đã đóng góp, quyên góp, kêu gọi sự đồng cảm, giúp đỡ nhằm giảm bớt phần nào những mất mát khó có thể bù đắp nổi cho những nạn nhân trên.

Sau đây là danh sách những Phật tử hai chùa Đạo Quang và Pháp Vân ở Mỹ đã đóng góp để giúp đỡ đồng bào ruột thịt của mình.

DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA ĐẠO QUANG, HOA KỲ
HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ BÃO LỤT NĂM 2007

STT HỌ VÀ TÊN Số tiền (USD)
1

GĐ. Bà Phan Văn Nhị (Hồi hướng hương linh Phạm Văn Thọ)

500

2

GĐ. Vô Danh (Hồi hướng HL. Nguyễn Văn Tứ GA.)

500

3

GĐ. Phương + Kiều

500

4

GĐ. Lương Quý Cường

1700

5

GĐ. Phạm Thị Cẩm Tú

500

6

Lai Phước Mã

50

7

Liêu Phương

50

8

Tống Mã

50

9

Christtopher Mã

50

10

Anh Thu Mã

50

11

Chi Chang

50

12

Jonathan Chang

50

13

Hang Thái

50

14

Mark Giang

25

15

GĐ (không ghi tên)

100

16

GĐ. Sơn Tuyết Nguyễn

100

17

GĐ. (không ghi tên)

500

18

Dr. Dane Thuy Le Hoang

700

19

GĐ. Tôn Thất Thiệu + Bùi Thị Xuân

700

20

GĐ. Dr. Lê Quang Mâu

1000

21

GĐ Phan Thị Mai Sương
(Hồi hướng HL. thân mẫu Lê Thị Hồng và nhạc mẫu Tôn Nữ Thu Nguyệt)

750

22

GĐ Âu Thị Lộc (Hồi hướng HL. Nguyễn Đình Oản)

200

23

GĐ. Tu Nguyễn + Hạnh Phạm

200

24

GĐ. Nguyễn Văn Đức

200

25

Phật tử Trang

100

26

GĐ. Mạnh Minh + Huê

500

27

GĐ. Ông Bà Kim Ngọc

500

28

PT. Hoàng Lê Nhân - Phan Đan Thanh - Phan Bích Quê

100

29

GĐ. Hồ Ngọc Danh

100

30

GĐ. Lý Phi Sơn Hổ

100

31

GĐ. Nguyễn Văn Ba

200

32

GĐ. Phạm Văn Hải

100

33

PT. Cao Thị Cúc

100

34

Cô Nguyễn Thị Hồng

20

35

Sư cô Linh Quả

200

36

PT. Lê Văn Thời

100

37

PT. Nguyễn Thành An

100

38

GĐ. Bà Nguyễn Văn Chuy

200

39

GĐ. Trang + Cầu

500

40

GĐ. Nguyễn Văn Trình + Vương Thị Phụng

200

41

GĐ Hoàng Hoa

100

42

PT. Trần Thị Tài

50

43

PT. Tăng Thị Tư

50

44

PT. Trần Thị Ngọc Ánh

100

45

GĐ. Đinh Thị Nãng

200

46

GĐ. Bà Lê Thị Tài và Thọ

500

47

GĐ. Jacqueline Mùi Nguyễn

500

48

PT. Nguyễn Văn Nở

50

49

PT. Đặng Thị Mão

200

50

GĐ. Tiêu Ngọc Hoa

100

51

GĐ. Đào Đoàn Trúc Như

50

52

GĐ. Trần Thị Hạnh + Trần Phước Hậu

500

53

PT. Trương Thị Giới

20

54

PT. Trần Thị Mai

50

55

GĐ. Nguyễn Văn Chương

60

56

GĐ. Huỳnh Ngọc Lan

50

57

PT. Vô Danh

20

58

PT. Vô Danh

20

59

PT. Vô Danh

9

60

PT. Nguyễn Thị Hai

20

61

GĐ. Linda Hương

100

62

GĐ. Nguyễn Thị An

100

63

GĐ. Cháu Dilina

10

64

PT. Lê Khánh Đức

50

65

PT. Trần Hữu Dũng

500

66

Ông Bà Lê Thọ

400

67

PT. Trần Thị Ái Mỹ

20

68

GĐ Bà Hiệp Thái (Đoàn Thị Xuân)

500

69

GĐ. Phương + Diễm

200

70

Cô Huỳnh Ngọc Diệp

100

71

PT. Lê Thị Nhàn và James R. Blum

200

72

GĐ. Tôn Thất Thái Nguyên + Hà Tiên

500

73

Lê Thị Nam Phương

750

DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA PHÁP VÂN, HOA KỲ
HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ BÃO LỤT NĂM 2007

STT HỌ VÀ TÊN Số tiền (USD)
1

PT. Nguyễn Thị Nga

100

2

GĐ. Hoàng Ngân Tinh

100

3

GĐ. Hoàng Đức Minh

100

4

GĐ. Võ Thường Xuân

100

5

GĐ. Nguyễn Trọng Liêm

100

6

GĐ. La Hùng

100

7

GĐ. Hương Tuyền

100

8

GĐ. Nguyễn Vinh

100

9

GĐ. Diệu Thiện (Thu Nga)

200

10

PT. Thúy Bích

30

11

GĐ. Cathy Hương

120

12

GĐ. Phạm Phú Ruộng

500

13

Sư cô Diệu Đức, chùa Diệu Pháp (Hồi hướng HL. Thân phụ Tăng Tăng Mỹ)

500

14

Sư cô Đàm Hòa

200

15

Phật tử Dâng y Kathina chùa Pháp Vân

1000

16

PT. Nguyễn Thị Anh

100

17

Sư cô Tịnh Nhân

50

18

GĐ. Hồ Ngọc Anh

200

19

PT. Lâm Sơn Hùng

50

20

PT. Thi Thi (Diệp Thi)

200

21

PT. Diệu Thọ (cô Hương chị, cô Oanh và bạn đạo)

400

22

PT. Nguyễn Cường

100

23

PT. Nguyễn Kim Phượng

30

24

PT. Dương Thị Hồng

40

25

GĐ. Nguyễn Tuệ & Phương Thánh

50

26

GĐ. Nguyễn Tuấn & Mạc Lệ Hồng

100

27

PT. Nguyễn Thị Hồng (Hồi hướng HL. Trần Văn Hương)

100

28

GĐ. Thái Phù Quốc

100

29

PT. Ngọc Anh (Diệu Tâm)

50

30

GĐ. Trần Đại Đại

50

31

GĐ. Hồ Phương

500

32

PT. Trí Nghiêm (Hồi hướng HL. Thân phụ Nguyễn Đình Oản)

100

33

PT. Trần Thị Ngọc Anh

100

34

PT. Trần Thị Kim Nga

100

35

PT. Phạm Thị Nga

200

36

Bà Chung & Tôn Nữ Kiều Anh

300

37

Ông Bà Đức (Hủ tiếu Mỹ Tho)

200

 
Trở lại     Đầu trang