loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Khóa giảng thứ 13 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 8A: Hỏi đáp về Căn, Trần, Thức - Tiến trình tâm
Thời lượng : 1:04:33
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : Khoagianglan13/8A_CanTranThuc_Tientrinhtam.mp3 - Download
   
Danh Mục
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh
Con Gái Đức Phật
Những bài pháp ngắn ở Adelaide/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Sydney/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Melbourne/2013 của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 13 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng của Thầy Viên Minh ở Seattle, Washington, Mỹ
Bài giảng về Hạnh phúc của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Pháp Luân / 2013 của Thầy Viên Minh