loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Những bài pháp ngắn ở Sydney/2013 của Thầy Viên Minh - Ngày 4: Hỏi đáp về Xuất gia gieo duyên - Hồi hướng - Giải trừ mâu thuẫn
Thời lượng : 1:07:51
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : Uc_2013/Syd_4_HoiDap_XuatGiaGieoDuyen_HoiHuong_GiaiTruOanKet.mp3 - Download
   
Danh Mục
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh
Con Gái Đức Phật
Những bài pháp ngắn ở Adelaide/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Sydney/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Melbourne/2013 của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 13 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng của Thầy Viên Minh ở Seattle, Washington, Mỹ
Bài giảng về Hạnh phúc của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Pháp Luân / 2013 của Thầy Viên Minh