loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Con Gái Đức Phật - Tỳ-khưu Ni Subha - Người cho con mắt đẹp
Thời lượng : 0:16:11
Tác giả : Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Trình bày : Chánh Trí
Tập Tin : ConGaiDucPhat/17_TknSubha.mp3 - Download
   
Danh Mục
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh
Con Gái Đức Phật
Những bài pháp ngắn ở Adelaide/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Sydney/2013 của Thầy Viên Minh
Những bài pháp ngắn ở Melbourne/2013 của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 13 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng của Thầy Viên Minh ở Seattle, Washington, Mỹ
Bài giảng về Hạnh phúc của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Pháp Luân / 2013 của Thầy Viên Minh