loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Khóa giảng lần 8 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 5B - Giới Định Tuệ - Hỏi đáp
Thời lượng : 0:53:56
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : Khoagianglan8/Ngay5B.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng ở Melbourne của Thầy Viên Minh
Vi tiếu
Sống trong thực tại
Tuyển Tập Thư Thầy (đầy đủ)
Khóa giảng lần 8 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 7 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 6 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 5 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 4 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Thực Tại Hiện Tiền