loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Sống trong thực tại - CHƯƠNG V: Nhiệt tâm cần mẫn
Thời lượng : 0:32:17
Tác giả : Viên Minh
Trình bày : Trọng Phan - Thanh Huyền
Tập Tin : Songtrongthuctai/05_CHUONG5.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng ở Adelaide của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Melbourne của Thầy Viên Minh
Vi tiếu
Sống trong thực tại
Tuyển Tập Thư Thầy (đầy đủ)
Khóa giảng lần 8 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 7 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 6 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 5 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 4 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh