loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Sống trong thực tại - Lời cuối sách
Thời lượng : 0:03:53
Tác giả : Viên Minh
Trình bày : Trọng Phan
Tập Tin : Songtrongthuctai/10_LOICUOISACH.mp3 - Download
   
Danh Mục
Khóa giảng ở Adelaide của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Melbourne của Thầy Viên Minh
Vi tiếu
Sống trong thực tại
Tuyển Tập Thư Thầy (đầy đủ)
Khóa giảng lần 8 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 7 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 6 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 5 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 4 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh