loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Tuyển Tập Thư Thầy (đầy đủ) - Thư số 36 đến Thư số 42
Thời lượng : 0:45:50
Tác giả : Viên Minh
Trình bày : Trọng Phan
Tập Tin : TuyenTapThuThay/LATHU_36den42.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng ở Adelaide của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Melbourne của Thầy Viên Minh
Vi tiếu
Sống trong thực tại
Tuyển Tập Thư Thầy (đầy đủ)
Khóa giảng lần 8 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 7 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 6 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 5 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 4 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh