loading

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 17 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Chánh điện Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 06/08/2017,...

Gần đây trên mạng xã hội Facebook có một số Tài khoản cá nhân hoặc nhóm để tên Hoà Thượng Viên Minh, Sư Viên Minh hoặc Trung Tâm Hộ Tông. Trước tiên, xin đính chính là Thầy Viên Minh cũng như trang nhà Trung Tâm Hộ Tông không có Tài khoản...

Do Thầy Viên Minh bị bệnh đột xuất nên buổi giảng đầu tiên của Khóa giảng lần thứ 16 tại Tổ đình Bửu Long sẽ hoãn lại sau 1 tuần, tức chiều chủ nhật ngày 31/07/2016, nhằm ngày 28/06 Âm lịch...

 
 
Trở lại     Đầu trang