loading

Do Thầy Viên Minh bị bệnh đột xuất nên buổi giảng đầu tiên của Khóa giảng lần thứ 16 tại Tổ đình Bửu Long sẽ hoãn lại sau 1 tuần, tức chiều chủ nhật ngày 31/07/2016, nhằm ngày 28/06 Âm lịch...

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 16 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 24/07/2016, nhằm ngày 21/06 Âm lịch...

Do bị bệnh đột xuất nên Thầy Viên Minh sẽ nghỉ buổi giảng chiều Chủ nhật 20/09/2015 tại Tổ đình Bửu Long, xin thông báo cho quý Phật tử được rõ.

 
 
Trở lại     Đầu trang