loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
CHÙA LINH PHÚ
Địa Chỉ: Km 139, Quốc Lộ 20, Xã Phú Sổ
Huyện Tân Phú
Tỉnh Ðồng Nai
Điện Thoại: 061. 3858 101
Trụ Trì: Tỳ khưu PHÁP CĂN Tỉnh Ðồng Nai
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác khác
 
 
Trở lại     Đầu trang