loading
Suy ngẫm
Thất bại

  

Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại,

Nó có nghĩa tôi là người chưa thành công.

 

Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì . . .

Nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó.

 

Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc . . .

Mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm.

 

Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn,

Mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách.

 

Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi …

Mà có nghĩa là tôi có lý do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

 

Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần . . .

Mà tôi có thứ khác, và phải đi theo một hướng khác.

 

Thất bại không bảo rằng tôi kém . . .

Mà nói rằng tôi không hoàn hảo.

 

Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc . . .

Mà bảo tôi hãy cố hơn lên.

 

Thất bài không có nghĩa là tôi không làm được . . .

Mà có nghĩa là tôi cần luyện tập nhiều hơn.

 

Miễn là những người thân yêu luôn ở bên tôi . . . 

Bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu thương tôi thật sự.

 

 
Trở lại     Đầu trang