loading
Xây Dựng Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
1001 Trần Nguyên Tín
1002 Tu nữ Mỹ Thanh
1003 Gđ. Hà Phương - Nhân Nghĩa
1004 Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc
1005 Ai Hua (Malaysia)
1006 Đỗ Văn Liêm - Vưu Kim Loan
1007 Vô Danh
1008 Lâm Hớn Triều, Mã Thị Ky
1009 Nguyễn Thị Xuân Vân
1010 Huỳnh Thị XuânThu
1011 Vũ Thị Nghĩa
1012 Vưu Minh Khải
1013 Vưu Minh Thái - Phạm Minh Tú - Vưu Nathan
1014 Vưu Minh Trương - Nguyễn Thị Tuyết Hoa
1015 Vưu tấn Phát
1016 Vô Danh
1017 Cô Oanh - Chị Hương - Huyền Phương
1018 Cty URAI PHANICH - PRANDA VN
1019 Gđ. Ngọc Vũ
1020 Gđ. Trịnh Thị Tám & các cháu
1021 Phật tử Thị Nghè
1022 Mai Mỹ Hà
1023 Nguyễn Thị Hoàng Yến
1024 Gđ. Ông Lê Hoàng Minh
1025 Gđ. Cô Sơn Thị Hoàng
1026 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn
1027 Phật tử Vinh
1028 Thanh Niệm
1029 Gđ. Nguyễn Hữu Lân
1030 Gđ. Tuyết Hồng
1031 Thiện Tánh & An Hậu
1032 Gđ. Anh Long
1033 Gđ. Cô Yến
1034 Punna & Mina
1035 Nguyễn Thị Chi (Huệ Phước)
1036 Nguyễn Thị Khúc Anh
1037 Nguyên Mỹ + Nguyên Tú
1038 Huyền Minh + Minh Đức
1039 Nguyễn Thụy Vi
1040 Giang Thị Thu Cúc, Vũ Thị Nguyên, Giang Thị Mai Lan
1041 Trần Thị Bích Phương, Dương Thị Hồng Lê
1042 Dương Thị Minh Đức (Diệu Đức)
1043 Võ Thị Thu Thủy
1044 Nguyễn Thị Trinh
1045 Chúc Tâm - Huỳnh Cầm - Hương Ngọc
1046 Sư Tuệ Quán (cúng 10 cây đèn)
1047 Cháu cô giáo Lan (bỏ ống)
1048 Cô giáo Lan & thân quyến
1049 Bà Naeng Kim Liên
1050 Nhóm Phật tử Thị Nghè
1051 Bà Nguyễn Thị Hạnh
1052 Gđ. Xuân Lực (tượng Phật)
1053 Lệ Trân
1054 Xuân Dung
1055 Ngọc Hoàn
1056 Ánh Hoa
1057 Ánh Vân
1058 Ánh Loan
1059 Ánh Tuyết
1060 Quỳnh Như
1061 Tống Văn Hằng + Nga
1062 Cô Út Nương
1063 Diệu Thường (kêu gọi)
1064 Gđ. Trang - Duyên
1065 Tu nữ Giác Minh (cửa bảo tháp)
1066 Cô giáo Hạnh (cửa bảo tháp)
1067 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên
1068 Phương Ngọc
1069 Phật tử Thủ Đức (Tháp và lót đường)
1070 Diệu Thường (kêu gọi)
1071 Trương Thị Chỉ (Ngọc Phước)
1072 Gđ. Bùi Kim Lan (Ngọc Minh)
1073 Lê Phạm Đức Thịnh - Lê Phạm Đức Trí
1074 Thùng phước điền
1075 Đoàn Thanh Chi - Thùy Nguyên
1076 Cô Trần thị Biếu
1077 Nhóm Phật tử
1078 Trần thị Kim Xuân
1079 Cô Nguyễn thị Nga
1080 Cô Nguyễn Thị Thu Hằng
1081 Ma Văn Lợi
1082 Gđ. Cô Thụy
1083 Nguyễn Ngọc Như
1084 Ma Thị Nhung
1085 Lê San
1086 Trung - Lan
1087 Trung - Lan (lót đường)
1088 Cô Lệ Trí (lót đường)
1089 Cô Lệ Trí
1090 Nguyễn Chí Dũng - Đàm Thị Hồng
1091 Tịnh Ý
1092 Đặng Kim Hằng
1093 Dương Ngọc Trinh
1094 Trương Ngọc Hải
1095 Phạm Xuân Thọ
1096 Nguyễn Hoàng Hùng
1097 Kim Dung
1098 Punna Phượng (lót đường)
1099 Huỳnh Phạm Trúc - Nguyễn Thị Thảnh
1100 Huỳnh Phạm Trúc - Nguyễn Thị Thảnh (lót đường)