loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Nguyễn Hữu Thị Phúc  
1002 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
1003 Trần Văn Ba  
1004 Nguyễn Thị Thu Trâm (Hoa Tâm)  
1005 Lê Thanh Nghĩa, Trương Anh Tú, Trần Đình Bảo, Phan Chí Nhân  
1006 Đỗ Gia Ánh  
1007 Nguyễn Trường Nhân  
1008 Nguyễn Thị Kim Hoàng  
1009 Trần Gia Quyết  
1010 Tập thể Trưởng nhóm Tư vấn - Cty BH Prudential Quảng Bình  
1011 Trần Quang Huề  
1012 Ng. Văn Khương - Ng. Thị Thu Liên  
1013 Diệu Thường (sổ hùn phước)  
1014 Chư Tăng, Phật tử chùa Phật Bảo (Mỹ Tho)  
1015 Gđ. Ngọc Vũ  
1016 Lê Tú Lan  
1017 Bùi Đắc Khoa  
1018 Hồng Diễm  
1019 Ngô Thị Thúy Hằng  
1020 Ng. Hứa Diệu Hạnh  
1021 Ng. Hữu Thụy Phúc  
1022 Cô Chính và Bé Hạ  
1023 Gđ. Ngọc Tốn  
1024 Gđ. Chú Cẩn, Chú Ân và Lâm Thu Cúc  
1025 Đỗ Quốc Định (Hoàng Bình) & các bạn  
1026 Lê Thị Thùy Anh  
1027 Trần Quang Thanh Trang  
1028 Ng. Quang Hải - Đoàn Thị Minh Phương  
1029 Nguyễn Hoàng Kiệt  
1030 Đinh Nguyễn Ngọc Phương  
1031 Gđ. Ông bà Tám Tín  
1032 Gđ. Phát - Vân (Bồ Đề Chuyển Pháp Luân)  
1033 Cô tu nữ  
1034 Trần Nguyên Tín  
1035 Tu nữ Mỹ Thanh  
1036 Gđ. Hà Phương - Nhân Nghĩa  
1037 Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc  
1038 Ai Hua (Malaysia)  
1039 Đỗ Văn Liêm - Vưu Kim Loan  
1040 Vô Danh  
1041 Lâm Hớn Triều, Mã Thị Ky  
1042 Nguyễn Thị Xuân Vân  
1043 Huỳnh Thị XuânThu  
1044 Vũ Thị Nghĩa  
1045 Vưu Minh Khải  
1046 Vưu Minh Thái - Phạm Minh Tú - Vưu Nathan  
1047 Vưu Minh Trương - Nguyễn Thị Tuyết Hoa  
1048 Vưu tấn Phát  
1049 Vô Danh  
1050 Cô Oanh - Chị Hương - Huyền Phương  
1051 Cty URAI PHANICH - PRANDA VN  
1052 Gđ. Ngọc Vũ  
1053 Gđ. Trịnh Thị Tám & các cháu  
1054 Phật tử Thị Nghè  
1055 Mai Mỹ Hà  
1056 Nguyễn Thị Hoàng Yến  
1057 Gđ. Ông Lê Hoàng Minh  
1058 Gđ. Cô Sơn Thị Hoàng  
1059 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn  
1060 Phật tử Vinh  
1061 Thanh Niệm  
1062 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
1063 Gđ. Tuyết Hồng  
1064 Thiện Tánh & An Hậu  
1065 Gđ. Anh Long  
1066 Gđ. Cô Yến  
1067 Punna & Mina  
1068 Nguyễn Thị Chi (Huệ Phước)  
1069 Nguyễn Thị Khúc Anh  
1070 Nguyên Mỹ + Nguyên Tú  
1071 Huyền Minh + Minh Đức  
1072 Nguyễn Thụy Vi  
1073 Giang Thị Thu Cúc, Vũ Thị Nguyên, Giang Thị Mai Lan  
1074 Trần Thị Bích Phương, Dương Thị Hồng Lê  
1075 Dương Thị Minh Đức (Diệu Đức)  
1076 Võ Thị Thu Thủy  
1077 Nguyễn Thị Trinh  
1078 Chúc Tâm - Huỳnh Cầm - Hương Ngọc  
1079 Sư Tuệ Quán (cúng 10 cây đèn)  
1080 Cháu cô giáo Lan (bỏ ống)  
1081 Cô giáo Lan & thân quyến  
1082 Bà Naeng Kim Liên  
1083 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
1084 Bà Nguyễn Thị Hạnh  
1085 Gđ. Xuân Lực (tượng Phật)  
1086 Lệ Trân  
1087 Xuân Dung  
1088 Ngọc Hoàn  
1089 Ánh Hoa  
1090 Ánh Vân  
1091 Ánh Loan  
1092 Ánh Tuyết  
1093 Quỳnh Như  
1094 Tống Văn Hằng + Nga  
1095 Cô Út Nương  
1096 Diệu Thường (kêu gọi)  
1097 Gđ. Trang - Duyên  
1098 Tu nữ Giác Minh (cửa bảo tháp)  
1099 Cô giáo Hạnh (cửa bảo tháp)  
1100 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên