Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
1001 Gđ. Phát - Vân (Bồ Đề Chuyển Pháp Luân)
1002 Cô tu nữ
1003 Trần Nguyên Tín
1004 Tu nữ Mỹ Thanh
1005 Gđ. Hà Phương - Nhân Nghĩa
1006 Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc
1007 Ai Hua (Malaysia)
1008 Đỗ Văn Liêm - Vưu Kim Loan
1009 Vô Danh
1010 Lâm Hớn Triều, Mã Thị Ky
1011 Nguyễn Thị Xuân Vân
1012 Huỳnh Thị XuânThu
1013 Vũ Thị Nghĩa
1014 Vưu Minh Khải
1015 Vưu Minh Thái - Phạm Minh Tú - Vưu Nathan
1016 Vưu Minh Trương - Nguyễn Thị Tuyết Hoa
1017 Vưu tấn Phát
1018 Vô Danh
1019 Cô Oanh - Chị Hương - Huyền Phương
1020 Cty URAI PHANICH - PRANDA VN
1021 Gđ. Ngọc Vũ
1022 Gđ. Trịnh Thị Tám & các cháu
1023 Phật tử Thị Nghè
1024 Mai Mỹ Hà
1025 Nguyễn Thị Hoàng Yến
1026 Gđ. Ông Lê Hoàng Minh
1027 Gđ. Cô Sơn Thị Hoàng
1028 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn
1029 Phật tử Vinh
1030 Thanh Niệm
1031 Gđ. Nguyễn Hữu Lân
1032 Gđ. Tuyết Hồng
1033 Thiện Tánh & An Hậu
1034 Gđ. Anh Long
1035 Gđ. Cô Yến
1036 Punna & Mina
1037 Nguyễn Thị Chi (Huệ Phước)
1038 Nguyễn Thị Khúc Anh
1039 Nguyên Mỹ + Nguyên Tú
1040 Huyền Minh + Minh Đức
1041 Nguyễn Thụy Vi
1042 Giang Thị Thu Cúc, Vũ Thị Nguyên, Giang Thị Mai Lan
1043 Trần Thị Bích Phương, Dương Thị Hồng Lê
1044 Dương Thị Minh Đức (Diệu Đức)
1045 Võ Thị Thu Thủy
1046 Nguyễn Thị Trinh
1047 Chúc Tâm - Huỳnh Cầm - Hương Ngọc
1048 Sư Tuệ Quán (cúng 10 cây đèn)
1049 Cháu cô giáo Lan (bỏ ống)
1050 Cô giáo Lan & thân quyến
1051 Bà Naeng Kim Liên
1052 Nhóm Phật tử Thị Nghè
1053 Bà Nguyễn Thị Hạnh
1054 Gđ. Xuân Lực (tượng Phật)
1055 Lệ Trân
1056 Xuân Dung
1057 Ngọc Hoàn
1058 Ánh Hoa
1059 Ánh Vân
1060 Ánh Loan
1061 Ánh Tuyết
1062 Quỳnh Như
1063 Tống Văn Hằng + Nga
1064 Cô Út Nương
1065 Diệu Thường (kêu gọi)
1066 Gđ. Trang - Duyên
1067 Tu nữ Giác Minh (cửa bảo tháp)
1068 Cô giáo Hạnh (cửa bảo tháp)
1069 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên
1070 Phương Ngọc
1071 Phật tử Thủ Đức (Tháp và lót đường)
1072 Diệu Thường (kêu gọi)
1073 Trương Thị Chỉ (Ngọc Phước)
1074 Gđ. Bùi Kim Lan (Ngọc Minh)
1075 Lê Phạm Đức Thịnh - Lê Phạm Đức Trí
1076 Thùng phước điền
1077 Đoàn Thanh Chi - Thùy Nguyên
1078 Cô Trần thị Biếu
1079 Nhóm Phật tử
1080 Trần thị Kim Xuân
1081 Cô Nguyễn thị Nga
1082 Cô Nguyễn Thị Thu Hằng
1083 Ma Văn Lợi
1084 Gđ. Cô Thụy
1085 Nguyễn Ngọc Như
1086 Ma Thị Nhung
1087 Lê San
1088 Trung - Lan
1089 Trung - Lan (lót đường)
1090 Cô Lệ Trí (lót đường)
1091 Cô Lệ Trí
1092 Nguyễn Chí Dũng - Đàm Thị Hồng
1093 Tịnh Ý
1094 Đặng Kim Hằng
1095 Dương Ngọc Trinh
1096 Trương Ngọc Hải
1097 Phạm Xuân Thọ
1098 Nguyễn Hoàng Hùng
1099 Kim Dung
1100 Punna Phượng (lót đường)