loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Trần Văn Ba  
1002 Nguyễn Thị Thu Trâm (Hoa Tâm)  
1003 Lê Thanh Nghĩa, Trương Anh Tú, Trần Đình Bảo, Phan Chí Nhân  
1004 Đỗ Gia Ánh  
1005 Nguyễn Trường Nhân  
1006 Nguyễn Thị Kim Hoàng  
1007 Trần Gia Quyết  
1008 Tập thể Trưởng nhóm Tư vấn - Cty BH Prudential Quảng Bình  
1009 Trần Quang Huề  
1010 Ng. Văn Khương - Ng. Thị Thu Liên  
1011 Diệu Thường (sổ hùn phước)  
1012 Chư Tăng, Phật tử chùa Phật Bảo (Mỹ Tho)  
1013 Gđ. Ngọc Vũ  
1014 Lê Tú Lan  
1015 Bùi Đắc Khoa  
1016 Hồng Diễm  
1017 Ngô Thị Thúy Hằng  
1018 Ng. Hứa Diệu Hạnh  
1019 Ng. Hữu Thụy Phúc  
1020 Cô Chính và Bé Hạ  
1021 Gđ. Ngọc Tốn  
1022 Gđ. Chú Cẩn, Chú Ân và Lâm Thu Cúc  
1023 Đỗ Quốc Định (Hoàng Bình) & các bạn  
1024 Lê Thị Thùy Anh  
1025 Trần Quang Thanh Trang  
1026 Ng. Quang Hải - Đoàn Thị Minh Phương  
1027 Nguyễn Hoàng Kiệt  
1028 Đinh Nguyễn Ngọc Phương  
1029 Gđ. Ông bà Tám Tín  
1030 Gđ. Phát - Vân (Bồ Đề Chuyển Pháp Luân)  
1031 Cô tu nữ  
1032 Trần Nguyên Tín  
1033 Tu nữ Mỹ Thanh  
1034 Gđ. Hà Phương - Nhân Nghĩa  
1035 Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc  
1036 Ai Hua (Malaysia)  
1037 Đỗ Văn Liêm - Vưu Kim Loan  
1038 Vô Danh  
1039 Lâm Hớn Triều, Mã Thị Ky  
1040 Nguyễn Thị Xuân Vân  
1041 Huỳnh Thị XuânThu  
1042 Vũ Thị Nghĩa  
1043 Vưu Minh Khải  
1044 Vưu Minh Thái - Phạm Minh Tú - Vưu Nathan  
1045 Vưu Minh Trương - Nguyễn Thị Tuyết Hoa  
1046 Vưu tấn Phát  
1047 Vô Danh  
1048 Cô Oanh - Chị Hương - Huyền Phương  
1049 Cty URAI PHANICH - PRANDA VN  
1050 Gđ. Ngọc Vũ  
1051 Gđ. Trịnh Thị Tám & các cháu  
1052 Phật tử Thị Nghè  
1053 Mai Mỹ Hà  
1054 Nguyễn Thị Hoàng Yến  
1055 Gđ. Ông Lê Hoàng Minh  
1056 Gđ. Cô Sơn Thị Hoàng  
1057 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn  
1058 Phật tử Vinh  
1059 Thanh Niệm  
1060 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
1061 Gđ. Tuyết Hồng  
1062 Thiện Tánh & An Hậu  
1063 Gđ. Anh Long  
1064 Gđ. Cô Yến  
1065 Punna & Mina  
1066 Nguyễn Thị Chi (Huệ Phước)  
1067 Nguyễn Thị Khúc Anh  
1068 Nguyên Mỹ + Nguyên Tú  
1069 Huyền Minh + Minh Đức  
1070 Nguyễn Thụy Vi  
1071 Giang Thị Thu Cúc, Vũ Thị Nguyên, Giang Thị Mai Lan  
1072 Trần Thị Bích Phương, Dương Thị Hồng Lê  
1073 Dương Thị Minh Đức (Diệu Đức)  
1074 Võ Thị Thu Thủy  
1075 Nguyễn Thị Trinh  
1076 Chúc Tâm - Huỳnh Cầm - Hương Ngọc  
1077 Sư Tuệ Quán (cúng 10 cây đèn)  
1078 Cháu cô giáo Lan (bỏ ống)  
1079 Cô giáo Lan & thân quyến  
1080 Bà Naeng Kim Liên  
1081 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
1082 Bà Nguyễn Thị Hạnh  
1083 Gđ. Xuân Lực (tượng Phật)  
1084 Lệ Trân  
1085 Xuân Dung  
1086 Ngọc Hoàn  
1087 Ánh Hoa  
1088 Ánh Vân  
1089 Ánh Loan  
1090 Ánh Tuyết  
1091 Quỳnh Như  
1092 Tống Văn Hằng + Nga  
1093 Cô Út Nương  
1094 Diệu Thường (kêu gọi)  
1095 Gđ. Trang - Duyên  
1096 Tu nữ Giác Minh (cửa bảo tháp)  
1097 Cô giáo Hạnh (cửa bảo tháp)  
1098 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên  
1099 Phương Ngọc  
1100 Phật tử Thủ Đức (Tháp và lót đường)