loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Gđ. Huyền Ngọc - Trúc An  
1002 Gđ. Ô.Bà Tám Tín  
1003 Nguyễn Hữu Thị Phúc  
1004 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
1005 Trần Văn Ba  
1006 Nguyễn Thị Thu Trâm (Hoa Tâm)  
1007 Lê Thanh Nghĩa, Trương Anh Tú, Trần Đình Bảo, Phan Chí Nhân  
1008 Đỗ Gia Ánh  
1009 Nguyễn Trường Nhân  
1010 Nguyễn Thị Kim Hoàng  
1011 Trần Gia Quyết  
1012 Tập thể Trưởng nhóm Tư vấn - Cty BH Prudential Quảng Bình  
1013 Trần Quang Huề  
1014 Ng. Văn Khương - Ng. Thị Thu Liên  
1015 Diệu Thường (sổ hùn phước)  
1016 Chư Tăng, Phật tử chùa Phật Bảo (Mỹ Tho)  
1017 Gđ. Ngọc Vũ  
1018 Lê Tú Lan  
1019 Bùi Đắc Khoa  
1020 Hồng Diễm  
1021 Ngô Thị Thúy Hằng  
1022 Ng. Hứa Diệu Hạnh  
1023 Ng. Hữu Thụy Phúc  
1024 Cô Chính và Bé Hạ  
1025 Gđ. Ngọc Tốn  
1026 Gđ. Chú Cẩn, Chú Ân và Lâm Thu Cúc  
1027 Đỗ Quốc Định (Hoàng Bình) & các bạn  
1028 Lê Thị Thùy Anh  
1029 Trần Quang Thanh Trang  
1030 Ng. Quang Hải - Đoàn Thị Minh Phương  
1031 Nguyễn Hoàng Kiệt  
1032 Đinh Nguyễn Ngọc Phương  
1033 Gđ. Ông bà Tám Tín  
1034 Gđ. Phát - Vân (Bồ Đề Chuyển Pháp Luân)  
1035 Cô tu nữ  
1036 Trần Nguyên Tín  
1037 Tu nữ Mỹ Thanh  
1038 Gđ. Hà Phương - Nhân Nghĩa  
1039 Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc  
1040 Ai Hua (Malaysia)  
1041 Đỗ Văn Liêm - Vưu Kim Loan  
1042 Vô Danh  
1043 Lâm Hớn Triều, Mã Thị Ky  
1044 Nguyễn Thị Xuân Vân  
1045 Huỳnh Thị XuânThu  
1046 Vũ Thị Nghĩa  
1047 Vưu Minh Khải  
1048 Vưu Minh Thái - Phạm Minh Tú - Vưu Nathan  
1049 Vưu Minh Trương - Nguyễn Thị Tuyết Hoa  
1050 Vưu tấn Phát  
1051 Vô Danh  
1052 Cô Oanh - Chị Hương - Huyền Phương  
1053 Cty URAI PHANICH - PRANDA VN  
1054 Gđ. Ngọc Vũ  
1055 Gđ. Trịnh Thị Tám & các cháu  
1056 Phật tử Thị Nghè  
1057 Mai Mỹ Hà  
1058 Nguyễn Thị Hoàng Yến  
1059 Gđ. Ông Lê Hoàng Minh  
1060 Gđ. Cô Sơn Thị Hoàng  
1061 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn  
1062 Phật tử Vinh  
1063 Thanh Niệm  
1064 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
1065 Gđ. Tuyết Hồng  
1066 Thiện Tánh & An Hậu  
1067 Gđ. Anh Long  
1068 Gđ. Cô Yến  
1069 Punna & Mina  
1070 Nguyễn Thị Chi (Huệ Phước)  
1071 Nguyễn Thị Khúc Anh  
1072 Nguyên Mỹ + Nguyên Tú  
1073 Huyền Minh + Minh Đức  
1074 Nguyễn Thụy Vi  
1075 Giang Thị Thu Cúc, Vũ Thị Nguyên, Giang Thị Mai Lan  
1076 Trần Thị Bích Phương, Dương Thị Hồng Lê  
1077 Dương Thị Minh Đức (Diệu Đức)  
1078 Võ Thị Thu Thủy  
1079 Nguyễn Thị Trinh  
1080 Chúc Tâm - Huỳnh Cầm - Hương Ngọc  
1081 Sư Tuệ Quán (cúng 10 cây đèn)  
1082 Cháu cô giáo Lan (bỏ ống)  
1083 Cô giáo Lan & thân quyến  
1084 Bà Naeng Kim Liên  
1085 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
1086 Bà Nguyễn Thị Hạnh  
1087 Gđ. Xuân Lực (tượng Phật)  
1088 Lệ Trân  
1089 Xuân Dung  
1090 Ngọc Hoàn  
1091 Ánh Hoa  
1092 Ánh Vân  
1093 Ánh Loan  
1094 Ánh Tuyết  
1095 Quỳnh Như  
1096 Tống Văn Hằng + Nga  
1097 Cô Út Nương  
1098 Diệu Thường (kêu gọi)  
1099 Gđ. Trang - Duyên  
1100 Tu nữ Giác Minh (cửa bảo tháp)