loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
6301 Gđ. Thiện - Hoàng Dung  
6302 Nhóm sư Minh Nguyệt (Thái Lan)  
6303 Gđ. Bà Hoàng Châu  
6304 Nguyễn Hữu Huấn  
6305 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6306 Ngọc Linh - Ngọc Ba - Tấn Phong - Hồng Cầm  
6307 Vũ Kiều Oanh  
6308 Ngọc Anh  
6309 Toàn - Thư  
6310 Tuấn - Chi  
6311 Đào Thị Thơm - Huỳnh Văn Đực - Đào Kim Huê  
6312 Bạn cô Tông Kiên  
6313 Công ty Đoàn Ngô  
6314 Gđ. Bích Hiền  
6315 Sư Nguyên Tuệ  
6316 Gđ. Năm - Châu  
6317 Quang Tuyền - Thu Trang - Minh Đạt - Hồng Ngọc  
6318 Cô Tùng Omon  
6319 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
6320 Trần Huệ Mỹ - Lâm Văn Đắc  
6321 Diệu Thường  
6322 Gđ. Hoàng Liễu - Vũ Độ - Vũ Hoàng - Hiền Lương  
6323 Gđ. Tâm - Thư - Gia Bảo - Thư Hương - Gia Thuận  
6324 Gđ. Tuệ Như - Tuệ Nhiên  
6325 Gđ. Thu Hằng - Quang Dương  
6326 Đào Quang Minh  
6327 Gđ. Hà Thị Kim Thanh  
6328 Tu nữ Trần Thị Quảng  
6329 Gđ. Ông Sáu Tuấn  
6330 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6331 Gđ. Diệu Tương  
6332 Anh chị Thiện Nhân - Thanh Thủy  
6333 Nguyễn Văn Tiến - Lê Thị Nhạn  
6334 Oanh - Huyền  
6335 Gđ. Tuấn - Chi  
6336 Đặng Thị Phương Mai  
6337 Chơn Huệ Nhãn  
6338 Như Minh  
6339 Gđ. Hoàng Quốc Việt  
6340 Cô Giác Minh  
6341 Bùi Thị Thúy Hà  
6342 Ngô Thị Nga  
6343 Sư Tuệ Quán  
6344 Quảng Tri  
6345 Cô Diệu Tấn  
6346 Cô Tina  
6347 Diễm  
6348 Diệu Hiếu - Liên Thủy  
6349 Trâm + DP  
6350 Phật tử Hà Nội  
6351 Gđ. Lê Thị Tám  
6352 Hồ Thị Diệu  
6353 Liễu Tâm  
6354 Châu Hồng  
6355 Lưu Bình Long  
6356 Bà Hứa Hóc kiểm  
6357 Gđ. Dương Thị Hoa  
6358 Gđ. Tiền Vĩnh An  
6359 Viên Phúc  
6360 Hoa Huệ  
6361 Viên Hòa  
6362 Như Tuệ  
6363 Gđ. Nguyễn Thành Đức  
6364 Gđ. Nguyễn Hữu Trí  
6365 Sư Bửu Phước  
6366 Gđ. Đức - Tắc  
6367 Gđ. Hạnh - Hoàng  
6368 Ma Thị Nhung  
6369 Gđ. Nguyễn Kim + Trần Kim Minh - Lê Thị Bích Phượng  
6370 Gđ. Trần Quang (Nguyên Giác)- Nguyệt Minh  
6371 Cô Nguyễn Thị Tuyết  
6372 Cô Nguyễn Thị Hồng  
6373 Gđ. Tôn Thất Thức  
6374 Sư cô Pháp Đạt  
6375 Sư Pháp Hạnh  
6376 HT. Tịnh Đức & Phật tử chùa Đạo Quang, Texas  
6377 TT. Khánh Hỷ, Canada  
6378 Sư cô Trí Hạnh & Phật tử tự viện Liên Hoa  
6379 TT. Bửu Đức & Phật tử chùa Hương Đạo, Texas  
6380 HT. Pháp Nhẫn, Viện Chủ tự viện Liên Hoa, Texas