loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
6301 Hựu Huyền  
6302 Gđ. Hà - Phương  
6303 Gđ. Thiện - Hoàng Dung  
6304 Nhóm sư Minh Nguyệt (Thái Lan)  
6305 Gđ. Bà Hoàng Châu  
6306 Nguyễn Hữu Huấn  
6307 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6308 Ngọc Linh - Ngọc Ba - Tấn Phong - Hồng Cầm  
6309 Vũ Kiều Oanh  
6310 Ngọc Anh  
6311 Toàn - Thư  
6312 Tuấn - Chi  
6313 Đào Thị Thơm - Huỳnh Văn Đực - Đào Kim Huê  
6314 Bạn cô Tông Kiên  
6315 Công ty Đoàn Ngô  
6316 Gđ. Bích Hiền  
6317 Sư Nguyên Tuệ  
6318 Gđ. Năm - Châu  
6319 Quang Tuyền - Thu Trang - Minh Đạt - Hồng Ngọc  
6320 Cô Tùng Omon  
6321 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
6322 Trần Huệ Mỹ - Lâm Văn Đắc  
6323 Diệu Thường  
6324 Gđ. Hoàng Liễu - Vũ Độ - Vũ Hoàng - Hiền Lương  
6325 Gđ. Tâm - Thư - Gia Bảo - Thư Hương - Gia Thuận  
6326 Gđ. Tuệ Như - Tuệ Nhiên  
6327 Gđ. Thu Hằng - Quang Dương  
6328 Đào Quang Minh  
6329 Gđ. Hà Thị Kim Thanh  
6330 Tu nữ Trần Thị Quảng  
6331 Gđ. Ông Sáu Tuấn  
6332 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6333 Gđ. Diệu Tương  
6334 Anh chị Thiện Nhân - Thanh Thủy  
6335 Nguyễn Văn Tiến - Lê Thị Nhạn  
6336 Oanh - Huyền  
6337 Gđ. Tuấn - Chi  
6338 Đặng Thị Phương Mai  
6339 Chơn Huệ Nhãn  
6340 Như Minh  
6341 Gđ. Hoàng Quốc Việt  
6342 Cô Giác Minh  
6343 Bùi Thị Thúy Hà  
6344 Ngô Thị Nga  
6345 Sư Tuệ Quán  
6346 Quảng Tri  
6347 Cô Diệu Tấn  
6348 Cô Tina  
6349 Diễm  
6350 Diệu Hiếu - Liên Thủy  
6351 Trâm + DP  
6352 Phật tử Hà Nội  
6353 Gđ. Lê Thị Tám  
6354 Hồ Thị Diệu  
6355 Liễu Tâm  
6356 Châu Hồng  
6357 Lưu Bình Long  
6358 Bà Hứa Hóc kiểm  
6359 Gđ. Dương Thị Hoa  
6360 Gđ. Tiền Vĩnh An  
6361 Viên Phúc  
6362 Hoa Huệ  
6363 Viên Hòa  
6364 Như Tuệ  
6365 Gđ. Nguyễn Thành Đức  
6366 Gđ. Nguyễn Hữu Trí  
6367 Sư Bửu Phước  
6368 Gđ. Đức - Tắc  
6369 Gđ. Hạnh - Hoàng  
6370 Ma Thị Nhung  
6371 Gđ. Nguyễn Kim + Trần Kim Minh - Lê Thị Bích Phượng  
6372 Gđ. Trần Quang (Nguyên Giác)- Nguyệt Minh  
6373 Cô Nguyễn Thị Tuyết  
6374 Cô Nguyễn Thị Hồng  
6375 Gđ. Tôn Thất Thức  
6376 Sư cô Pháp Đạt  
6377 Sư Pháp Hạnh  
6378 HT. Tịnh Đức & Phật tử chùa Đạo Quang, Texas  
6379 TT. Khánh Hỷ, Canada  
6380 Sư cô Trí Hạnh & Phật tử tự viện Liên Hoa  
6381 TT. Bửu Đức & Phật tử chùa Hương Đạo, Texas  
6382 HT. Pháp Nhẫn, Viện Chủ tự viện Liên Hoa, Texas