loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
6301 Cô Liễu Vân  
6302 Gđ. Trang - Duyên & các con  
6303 Gđ. Viên Hương  
6304 Hựu Huyền  
6305 Gđ. Hà - Phương  
6306 Gđ. Thiện - Hoàng Dung  
6307 Nhóm sư Minh Nguyệt (Thái Lan)  
6308 Gđ. Bà Hoàng Châu  
6309 Nguyễn Hữu Huấn  
6310 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6311 Ngọc Linh - Ngọc Ba - Tấn Phong - Hồng Cầm  
6312 Vũ Kiều Oanh  
6313 Ngọc Anh  
6314 Toàn - Thư  
6315 Tuấn - Chi  
6316 Đào Thị Thơm - Huỳnh Văn Đực - Đào Kim Huê  
6317 Bạn cô Tông Kiên  
6318 Công ty Đoàn Ngô  
6319 Gđ. Bích Hiền  
6320 Sư Nguyên Tuệ  
6321 Gđ. Năm - Châu  
6322 Quang Tuyền - Thu Trang - Minh Đạt - Hồng Ngọc  
6323 Cô Tùng Omon  
6324 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
6325 Trần Huệ Mỹ - Lâm Văn Đắc  
6326 Diệu Thường  
6327 Gđ. Hoàng Liễu - Vũ Độ - Vũ Hoàng - Hiền Lương  
6328 Gđ. Tâm - Thư - Gia Bảo - Thư Hương - Gia Thuận  
6329 Gđ. Tuệ Như - Tuệ Nhiên  
6330 Gđ. Thu Hằng - Quang Dương  
6331 Đào Quang Minh  
6332 Gđ. Hà Thị Kim Thanh  
6333 Tu nữ Trần Thị Quảng  
6334 Gđ. Ông Sáu Tuấn  
6335 Gđ. Ông Bà Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
6336 Gđ. Diệu Tương  
6337 Anh chị Thiện Nhân - Thanh Thủy  
6338 Nguyễn Văn Tiến - Lê Thị Nhạn  
6339 Oanh - Huyền  
6340 Gđ. Tuấn - Chi  
6341 Đặng Thị Phương Mai  
6342 Chơn Huệ Nhãn  
6343 Như Minh  
6344 Gđ. Hoàng Quốc Việt  
6345 Cô Giác Minh  
6346 Bùi Thị Thúy Hà  
6347 Ngô Thị Nga  
6348 Sư Tuệ Quán  
6349 Quảng Tri  
6350 Cô Diệu Tấn  
6351 Cô Tina  
6352 Diễm  
6353 Diệu Hiếu - Liên Thủy  
6354 Trâm + DP  
6355 Phật tử Hà Nội  
6356 Gđ. Lê Thị Tám  
6357 Hồ Thị Diệu  
6358 Liễu Tâm  
6359 Châu Hồng  
6360 Lưu Bình Long  
6361 Bà Hứa Hóc kiểm  
6362 Gđ. Dương Thị Hoa  
6363 Gđ. Tiền Vĩnh An  
6364 Viên Phúc  
6365 Hoa Huệ  
6366 Viên Hòa  
6367 Như Tuệ  
6368 Gđ. Nguyễn Thành Đức  
6369 Gđ. Nguyễn Hữu Trí  
6370 Sư Bửu Phước  
6371 Gđ. Đức - Tắc  
6372 Gđ. Hạnh - Hoàng  
6373 Ma Thị Nhung  
6374 Gđ. Nguyễn Kim + Trần Kim Minh - Lê Thị Bích Phượng  
6375 Gđ. Trần Quang (Nguyên Giác)- Nguyệt Minh  
6376 Cô Nguyễn Thị Tuyết  
6377 Cô Nguyễn Thị Hồng  
6378 Gđ. Tôn Thất Thức  
6379 Sư cô Pháp Đạt  
6380 Sư Pháp Hạnh  
6381 HT. Tịnh Đức & Phật tử chùa Đạo Quang, Texas  
6382 TT. Khánh Hỷ, Canada  
6383 Sư cô Trí Hạnh & Phật tử tự viện Liên Hoa  
6384 TT. Bửu Đức & Phật tử chùa Hương Đạo, Texas  
6385 HT. Pháp Nhẫn, Viện Chủ tự viện Liên Hoa, Texas