loading
Danh mục Văn
Tìm kiếm    Tìm theo  
Tác phẩm
Thư gởi Thầy (50)
Tác giả:     Liễu Khai
Thư gởi Thầy (49)
Tác giả:     Quán Trung
4 phút 33 giây
Tác giả:     Nguyễn Duy Nhiên
Thư Thầy trò (48)
Tác giả:     Viên Minh - Đức Tuấn
Thư Thầy trò (47)
Tác giả:     Viên Minh - QB
Thư Thầy trò (46)
Tác giả:     Viên Minh - Tuệ Nhiên
Thư gởi Thầy (48)
Tác giả:     Pháp Hiền
Thư gởi Thầy (47)
Tác giả:     Như Hải
Thư Thầy trò (45)
Tác giả:     Quảng Tịnh
Từ bỏ

(Trích từ: "Dhammapada: Con đường của Phật" - Tập 8)


Tác giả:     Osho