loading
Danh sách Tác phẩm trong Thư Viện
(Danh mục Kinh không được liệt kê ở đây)
Tìm kiếm    Tìm theo  
Tác phẩm
Thư Thầy trò (69)
Tác giả:     Viên Minh - Nguyễn Hải Bình
Thư gởi Thầy (63)
Tác giả:     Uyên Nguyên
Thư Thầy trò (68)
Tác giả:     Viên Minh - Uyên Nguyên
Khi đời chưa khép lại
Tác giả:     Thích Tánh Tuệ
Thong dong - Chân Hướng - Bó tay - Chỉ thấy
Tác giả:     Viên Minh
Thoát vô minh - Chịu khổ - Không phóng dật
Tác giả:     Viên Minh
Không vọng cầu - Ngọc
Tác giả:     Viên Minh
Thư Thầy trò (67)
Tác giả:     Viên Minh - Bất Nhị
Sửa soạn ra đi...

(Hiền Thuận ghi từ lời giảng của Ni sư Tenzin Palmo)

Chỉ nhận biết
Tác giả:     Osho