loading
Tin Xây Dựng
Xây mới 3 phòng học tại chùa Huyền Không
Tiếp tục mở rộng chương trình Các lớp học Anh ngữ Miễn phí được khởi xướng vào mùa hè năm ngoái (2010), hè năm nay Thượng tọa chủ trì chùa Huyền Không dự định sẽ xây mới 3 phòng học để có thể tăng thêm số lớp trong các khối lớp đang có (6,7,8,9) và mở thêm các lớp cấp 3 vào đầu tháng 7 năm 2011. Do vậy ngày hôm qua, 26/05/2011 nhà chùa đã chính thức động thổ khởi công xây dựng phòng học đầu tiên. Nếu được chư tôn đức Tăng ni, Phật tử ủng hộ kịp thời hy vọng kế hoạch xây mới 3 phòng học của nhà chùa có thể hoàn thành kịp để chiêu sinh vào đầu tháng 7 như đã định.
Dưới đây là phương danh một số thí chủ Phật tử đã phát tâm ủng hộ chương trình bước đầu và một số hình ảnh trong những ngày đầu khởi công:
STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Như Tuệ và gia đình, Úc
10.000.000 VNĐ                              
2 Như Trung và em gái, Úc
65.700.000 VNĐ                              
3 Phật tử Nghệ An
30.000.000 VNĐ                              
4 Tuệ Phương, USA
    500 USD                               
 
Trở lại     Đầu trang