loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Cứu Trợ Bão Lụt Của Phật Giáo Nam Tông Thừa Thiên - Huế

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2007, Phật giáo Nam Tông TT - Huế được sự giúp đỡ của các chùa tại hải ngoại và các tổ chức từ thiện xa gần đã tổ chức cứu trợ đồng bào bị thiệt hại về lũ lụt tại TT - Huế nhiều đợt như sau:

1. Ngày: 23/11/2007. Tại: Xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy
Phối hợp với Hội Từ thiện Help the Poor Vietnam, USA.
Số quà phát: 100 phần quà: Mỗi phần 130.000 VNĐ
Tổng cộng: 13.000.000 VNĐ

2. Ngày: 28/11/2007. Tại: Thôn Phú Lương, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh TT - Huế
Số quà phát: 280 phần x 10kg gạo (60.000VNĐ/phần) = 16.800.000 VNĐ
Chi phí vận chuyển: 200.000 VNĐ
Tổng cộng: 17.000.000 VNĐ

3. Ngày: 29/11/2007. Hỗ trợ khẩn cấp cho những người đặc biệt khó khăn ở các phường, xã trong tỉnh TT - Huế.
Số quà phát: 50 phần x 120.000 VNĐ = 6.000.000 VNĐ
Chi phí vận chuyển: 200.000 VNĐ
Tổng cộng: 6.200.000 VNĐ

4. Ngày: 30/11/2007. Tại: Thôn An Lai, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh TT - Huế
Số quà phát: 100 phần x 100.000 VNĐ (trong đó có phần quà chùa Huyền Không và phật tử Quách Thị Xuân 500.000 gói mì không tính)
Chi phí vận chuyển: 500.000 VNĐ
Tổng cộng: 10.500.000 VNĐ

5. Ngày: 2/12/2007. Tại: Thôn Quy Lai, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh TT - Huế
Số quà phát: 100 phần x 168.000 VNĐ = 16.800.000 VNĐ
Chi phí vận chuyển: 700.000 VNĐ
Tổng cộng: 17.500.000 VNĐ

6. Ngày: 4/12/2007. Tại: Xã Phong Chương, Phong Điền, TT - Huế
Số quà phát: 100 phần x 168.000 VNĐ = 16.800.000 VNĐ
Chi phí vận chuyển: 700.000 VNĐ
Tổng cộng: 17.500.000 VNĐ

Chương trình cứu trợ vẫn còn được tiếp tục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh minh họa:

 
Trở lại     Đầu trang