loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 3A: Hỏi đáp về Đặc tính của Tăng Bảo - Vai trò của Khổ - Bài học khi người thân mất - Bài học khi thân bệnh
Thời lượng : 0:43:43
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : 2019_KhoaGiangThu19/2019_Ngay3A.mp3 - Download
   
Danh Mục
Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh