loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Khóa giảng lần 10 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 5A - Trí tuệ và Phước đức
Thời lượng : 01:08:48
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : Khoagianglan10/Ngay5A_TriTue_PhuocDuc.mp3 - Download
   
Danh Mục
Học Kinh tụng Pali - Hỏi đáp Phật pháp

(Khóa giảng thứ 12)

Khóa giảng thứ 11 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Thư Thầy trò
Kinh tụng Pali - Bửu Long
Kinh tụng Pali - Huyền Không
Khóa giảng lần 10 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Perth của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Pháp Luân (Huế) của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 9 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Brisbane của Thầy Viên Minh