loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Kinh tụng Pali - Bửu Long - 5. Kinh Tam Bảo - Rải Tâm Từ - Hồi Hướng
Thời lượng : 0:14:32
Tác giả :
Trình bày : Chư Tăng Ni chùa Bửu Long
Tập Tin : KinhPali_BuuLong/05_KinhTamBao_RaiTamTu_HoiHuong.mp3 - Download
   
Danh Mục
Học Kinh tụng Pali - Hỏi đáp Phật pháp

(Khóa giảng thứ 12)

Khóa giảng thứ 11 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Thư Thầy trò
Kinh tụng Pali - Bửu Long
Kinh tụng Pali - Huyền Không
Khóa giảng lần 10 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Perth của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Pháp Luân (Huế) của Thầy Viên Minh
Khóa giảng lần 9 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng ở Brisbane của Thầy Viên Minh