loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
CHÙA KEO MUNIVAMSA-THONDON (Khmer)
Địa Chỉ: 36 Cao Thắng, KP 3
Phường Vĩnh Lợi, Huyện Rạch Sỏi
Thị xã Rạch Giá
Tỉnh Kiên Giang
Điện Thoại: 077. 3864 270; 0913 790 192
Trụ Trì: Tỳ khưu DANH DĨNH
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác khác
 
 
Trở lại     Đầu trang