loading
Các tác phẩm của tác giả: Ẩn Hạc
Tác phẩm
Cái hoàn hảo - Cái đang là

(Trích: Bút Hoa)


Tác giả:     Krishnamurti
Dịch giả:   Ẩn Hạc