loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Trợ Cấp Học Bổng Hoa Nhân Ái Cho Trẻ Em Nghèo Hiếu Học Năm Học 2009-2010

Như thường lệ hàng năm, Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long luôn có trợ cấp học bổng cho một số trẻ em nghèo hiếu học tại phường Long Bình và một số nơi khác. Danh sách năm nay gồm có 24 em, từ cấp I cho đến cấp III.

DANH SÁCH TRỢ CẤP NHÂN ÁI CHO TRẺ EM NGHÈO HIẾU HỌC

NĂM HỌC 2009 - 2010
 

Số TT Họ và Tên Năm sinh Học sinh trường Số tiền
1  Nguyễn Thành Huy  2001  Tiểu học Long Bình  500000
2  Nguyễn Ngọc Ánh  2003  Tiểu học Tạ Uyên  500000
3  Nguyễn Quốc Dũng  2001  Tiểu học Long Bình  500000
 4  Nguyễn Du Linh Vi  2002  Tiểu học Long Bình  500000
 5  Nguyễn Văn Dĩ Khang  2000  Tiểu học Long Bình  1.000.000
 6  Nguyễn Thành Lộc  1999  Đinh Tiên Hoàng  1.000.000
 7  Nguyên Thị Phương Thảo  1998  Tiểu học Long Bình  1.200.000
 8  Đặng Thị Tuyết Nhi  1998  Tiểu học Long Bình  1.200.000
 9  Vũ Ngọc Bảo Trân  1998  Tiểu học Long Bình  1.200.000
 10  Phan Văn Phong  1998  Tiểu học Long Bình  1.200.000
 11  Phạm Nhựt Tài  1998  Tiểu học Long Bình  1.200.000
 12  Võ Kiều Oanh  1995  THCS Long Bình  1.500.000
 13  Nguyễn Thị Hậu  1996  Nguyễn Khuyến - BD  1.500.000
 14  Trần Văn Định  1995  THCS Hưng Bình  1.500.000
 15  Nguyễn Ngọc Minh Hảo  1996  Quang Trung - GV  1.500.000
 16  Nguyễn Quốc Vương  1996  THCS Long Bình  1.500.000
 17  Trần Thảo Quỳnh  1994  THCS Long Bình  1.500.000
 18  Lê Thị Kim Liên  1995  THCS Long Bình  1.500.000
 19  Ngô Ngọc Loan  1995  THCSTân Bửu  1.500.000
 20  Huỳnh Như  1994  THCS Long Bình  2.000.000
 21  Nguyễn Thị Huỳnh Anh  1994  THCS Long Bình  2.000.000
 22  Ngô Ngọc Thảo  1993  THPT Trấn Biên  2.000.000
 23  Huỳnh Thị Hồng Thắm  1991  THPT Long Trường  2.000.000
 24  Nguyễn Thị Kim Vui  1992  THPT Nguyễn Huệ  2.000.000
       TỔNG CỘNG:  32.000.000

Ngoài ra, Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long còn phát 1500 cuốn tập cho các học sinh trong khu vực của phường.

Một số hình ảnh của buổi lễ phát học bổng và tặng quà:


 
Trở lại     Đầu trang