loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Danh Sách Trợ Cấp Nhân Ái Cho Trẻ Em Nghèo Hiếu Học Năm Học 2008 - 2009

Như thường lệ hàng năm, Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long luôn có trợ cấp học bổng cho một số trẻ em nghèo hiếu học tại phường Long Bình và một số nơi khác. Danh sách năm nay gồm có 24 em, từ cấp I cho đến Đại học.

DANH SÁCH TRỢ CẤP NHÂN ÁI CHO TRẺ EM NGHÈO HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2008 - 2009

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SỐ TIỀN (đ)
1 Đặng Thị Tuyết Nhi 1998 700.000
2 Vũ Ngọc Bảo Trân 1998 700.000
3 Phan Văn Phong 1998 700.000
4 Nguyễn Anh Tín 1996 1.000.000
5 Võ Minh Sang 1997 1.000.000
6 Võ Kiều Oanh 1995 1.000.000
7 Huỳnh Như 1994 1.000.000
8 Trần Thảo Quỳnh 1994 1.000.000
9 Lê Thị Kim Liên 1995 1.000.000
10 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 1994 1.000.000
11 Nguyễn Thị Hậu 1996 1.000.000
12 Nguyễn Văn Tình 1995 1.000.000
13 Nguyễn Trường Lộc 1997 1.000.000
14 Nguyễn Quốc Vương 1995 1.000.000
15 Trần Văn Định 1995 1.000.000
16 Ngô Ngọc Loan 1995 1.000.000
17 Huỳnh Thị Hồng Thắm 1991 1.500.000
18 Phạm Thị Anh Tuyết 1990 1.500.000
19 Nguyễn Ngọc Thuận 1991 1.500.000
20 Nguyễn Trường Kỳ 1990 1.500.000
21 Nguyễn Hoàng Tuân 1993 1.500.000
22 Phan Thị Ngọc Hòa 1991 1.500.000
23 Ngô Ngọc Thảo 1993 1.500.000
24 Nguyễn Trường Kỳ 1990 4.000.000
25 Trương Đào Minh Thủy 1988 5.500.000
26 Trần Thị Diệu 1989 7.500.000
27 Huỳnh Thị Như Ý 1985 4.000.000

Ngoài ra, cũng vào dầu năm học, Ban Từ Thiện còn cấp:

- 20 học bổng Nguyễn Hữu Thọ trị giá 20.000.000đ

- 10 học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá 5.000.000đ cho các học sinh và sinh viên khó khăn khác.

 
Trở lại     Đầu trang