loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Tổng Kết Hoạt Động Từ Thiện Năm 2008 - Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long

QUÝ I NĂM 2008

 Ngày

Hoạt Động 

 Chi Phí (đ)

01.01.08

Hỗ trợ đụng cụ, thuốc men các chốt sơ cấp cứu P. Long Bình

500,000

 03.01.08 Cứu trợ xã Chieng Yên, Mộc Châu, Sơn La 200 suất

65,000,000

05.01.08

Trợ vốn cho hộ nghèo Võ Thị Phương, Biên Hòa

500,000

 19.01.08 Tặng 200 phần quà, 1 nhà tình thương, 1 con bò cho hộ nghèo huyện Eah'Leo, Đaklak (tổng cộng là 60.000.000đ)

27,000,000

21.01.08

Trợ táng Ô. Lê Văn Đơ, Thái Bình 2, Long Bình

500,000

24.01.08

Đóng góp cho Ban Đại Diện PG Q.9 tặng quà Tết

5,000,000

26.01.08 Phát 100 phần quà Tết đồng bào nghèo P. Long Bình

20,000,000

30.01.08 Hỗ trợ CTĐ/Q.9 phát quà Tết đồngbào nghèo, phòng khám trị bệnh nhân đạo và chuyên trách CTĐ các phường ở Q.9

6,000,000

 

Phát 80 phần quà Tết cho công nhân các lò gạch tại Tổ Đình Bửu Long

16,000,000

01.02.08

Phát 160 phần quà Tết đồng bào nghèo xã Tóc Tiên, Tân Thành, BR - VT

32,000,000

09.02.08

Ủng hộ vườn thuốc Nam xã Tóc Tiên

5,000,000

12.02.08

Hỗ trợ viện phí mổ cho chị Nguyễn thị Ria, Thái Bình 1

5,000,000

15.02.08

Phát quà đồng bào nghèo nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ

2,000,000

23.02.08

Cấp thuốc, tặng quà, khám chữa trám nhổ răng 300 suất tại chi hội CTĐ TĐ Bửu Long

9,500,000

07.03.08

Ủng hộ quỹ Ban Đại Diện Q.9

5,000,000

16.03.08

Đóng góp gạo để CTĐ Q.9 phát quà đồng bào nghèo Bến Tre

20,000,000

25.03.08

Tại trợ 8 trường hợp neo đơn P. Long Bình Quý I

2,880,000

 

Tổng chi Quý I:

226,380,000đ

QUÝ II NĂM 2008

 Ngày

Hoạt Động 

 Chi Phí (đ)

21.04.08

Đóng góp Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội

3,000,000

  Hỗ trợ Ban Tổ Chức in sách tặng trong dịp Lễ Vesak LHQ

5,000,000

  Hỗ trợ ĐaịHội MTTQ P. Long Bình

10,000,000

  Cấp 10 học bổng Nguyễn Hữu Thọ, quỹ VNN/MTTQ Q.9

10,000,000

25.04.08

Giúp quỹ CTĐ p. Long Bình

4,500,000

08.05.08

Hỗ trợ sinh hoạt CTĐ P. Long Bình

5,000,000

19.05.08

Đóng góp làm xe hoa nhân Lễ Vesak 2552

10,000,000

 

Phát 110 phần quà đồng bào nghèo ấp Thái Bình 1

11,000,000

25.06.08

Trợ cấp 8 trường hợp neo đơn P. Long Bình Quý II

2,880,000

 

Tổng chi Quý II:

61,380,000đ

QUÝ III NĂM 2008

 Ngày  Lý do chi  Tiền mặt
 01.07.08  Từ thiện nhân lễ Tấn Phong Giáo Phẩm BĐDPG/Q9  15.000.000đ
 02.07.08  Ủng hộ sinh hoạt hè học sinh nghèo xã Tóc Tiên  5.000.000đ
 03.07.08  Ủng hộ 8 chốt sơ cấp cứu P. Long Bình  500.000đ
   Trợ táng bà Nguyễn Thị Ria  500.000đ
 12.07.08  Tặng 20 học bổng Nguyễn Hữu Thọ P. Long Bình  20.000.000đ
   Cúng dường trường hạ  5.000.000đ
   Trợ cấp viện phí cho bé Thảo P. Bửu Long, Biên Hòa  5.000.000đ
   Tặng 1 nhà tình thương CTĐ Q9  10.000.000đ
 17.07.08  Tặng 10 học bổng Nguyễn Thị Minh Khai P. Long Bình  5.000.000đ
   280 cuốn tập phần thưởng học sinh nghèo học giỏi P. Long Bình  1.140.000đ
 17.08.08  Phát 1500 cuốn tập cho học sinh nghèo năm học 08-09  4.650.000đ
   Tặng 7 học bổng cấp I  4.900.000đ
   Tặng 15 học bổng cấp II

 15.000.000đ

   Tặng 7 học bổng cấp III  10.000.000đ
   Tựng 3 học bổng Cao đẳng và Đại học  17.000.000đ
   Phát 161 phần quà Vu Lan cho đồng bào nghèo ấp Thái Bình  16.422.000đ
 13.09.08  200 phần bánh trung thu cho trẻ em xã Tóc Tiên  3.200.000đ
   Tặng bánh trung thu cho Hội CTĐ Q9.  2.000.000đ
 14.09.08  Phát 600 phần bánh trung thu cho trẻ em P. Long Bình  12.800.000đ
   Phát 250 phần quà trung thu cho xã Bờ Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng  7.500.000đ
 25.09.08  Trợ cấp 10 ca neo đơn P. Long Bình Quý II  3.120.000đ
   Tổng chi Quý III:

 164.232.000đ

QUÝ IV NĂM 2008

Ngày  Lý do chi Tiền mặt
 01.10.08  Tặng 200 phần quà Hội Người Cao Tuổi P. Long Bình   6.000.000đ
   Hỗ trợ viện phí em Nguyễn Trường Kỳ  2.000.000đ
   Trợ cấp gia đình khó khăn bà Nguyễn Thị Hạnh  1.000.000đ
 02.10.08  Trợ táng ông Nguyễn Văn Lập  500.000đ
   Ủng hộ trẻ khuyết tật Q9  500.000đ
 03.10.08  Hỗ trợ công tác từ thiện CTĐ P. Long Bình  5.400.000đ
   Trợ táng một Phật tử P. Long Phước  1.000.000đ
   Trang bị thuốc và các dụng cụ cho 8 chốt sơ cấp cứu  500.000đ
 22.10.08  Ủng hộ Hội Khuyến Học P. Long Bình  2.000.000đ
 30.10.08  Đóng góp Giới Đàn Thành Hội PG/Tp.HCM  2.000.000đ
 25.10.08  Trợ cấp 10 ca neo đơn P. Long Bình quý 4  3.120.000đ
   Hỗ trợ Trung cấp Phật Học nam tông TT - Huế  71.000.000đ
 26.12.08  Phát quà Tết Đắc Lắc cùng CTĐ Q9  10.000.000đ
   Khám phát thuốc chích lễ miễn phí CHC Tổ Đình Bửu Long  63.000.000đ
   Tổng chi Quý IV:  189.848.000đ

Quý I:     226.380.000đ

Quý II:      61.380.000đ

Quý III:  164.232.000đ

Quý IV:   189.848.000đ

Tổng chi của Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long

trong năm 2008 là:  683.450.000đ

 

THU CỦA BAN TỪ THIỆN TỔ ĐÌNH BỬU LONG TRONG NĂM 2008


Ngày

Mạnh Thường Quân

Về việc

Ngoại tệ

VNĐ

01.01.08  HT. Pháp Nhẫn, Tự Viện Liên Hoa, Texas  Cứu trợ  46.279 USD

 

02.01.08  GĐ. Nguyễn Đăng Thành

 nt

 100 USD

 
03.01.08  Liên Phan, Ngân Phan, Phước Vương

 nt

 150 USD  
04.01.08  Nguyễn Thị Hương Hiệp

 nt

 

 500.000

05.01.08  GĐ. Dương Thị Kim Ngọc

 nt

 20 EURO

 
   Mẹ của Tâm Chơn

 nt

 

 300.000

01.02.08  Diệu Định

 Quà Tết

  200.000
   Diệu Phương

 nt

 

 150.000

   Tâm Phước

 nt

 

 50.000

   Diệu Đức

 nt

 

100.000
 12.02.08  HT. Pháp Nhẫn, Tự Viện Liên Hoa, Texas

 Quỹ TT

 1.000 USD

 

 25.02.08  GĐ. Trần Nghĩa Dũng, Hoàng Thị Thái

 nt

 100 USD  
   Phật tử Suchen

 nt

 100 USD  
   Phật tử Lê Thị Điểu

 nt

 100 USD  
   GĐ. Lê Như Hải

 nt

 100 USD

 
 30.05.08  Lăng Nghiêm

Học bổng

100 USD  
 01.05.08  Phật tử Hồng Thị Nhơn

 Mổ mắt

 500 USD

 200.000

   Cô Bằng (Diệu An)

 Quỹ TT

  400.000
19.05.08  Lưu Đặng Mỹ Linh  Quà Vesak  400 USD  
   Nguyễn Thị Ái Nghĩa  nt  100 USD  
   Ng. Định Âu Châu - Dương Phước Tâm  nt  200 USD  
   Cô Mai (Thị Nghè)  nt   500.000
20.06.08  Gđ. Phương Trang (Hương Đạo)  H bổng  1000 USD  
01.07.08  Ông Lê Văn Hòa  nt  100 USD  
15.07.08  HT. Pháp Nhẫn, Tự Viện Liên Hoa, Texas  Quỹ TT  1.000 USD  
   Company Cabinet Jnovation  Vu Lan  1.225 USD  
   Gđ. Hương - Duy  nt  200 USD  
   Gđ. Ly - Ngô  nt  200 USD  
   Gđ. Cảnh - Duyên  nt  100 USD  
   Gđ. Jimmy - Chi  nt  100 USD  
   Gđ. David - Anh  nt  100 USD  
   Gđ. Dung - Tuyết  nt  100 USD  
   Gđ. Toàn - Diễm  nt  25 USD  
25.07.08  Gđ. Phạm Văn Đốc - Lê Thị Bé  nt  200 USD  
27.07.08  Trang Lê  T.Thu  1.000 USD  
28.07.08  Lưu Đặng Mỹ Linh  nt  300 USD  
02.09.08  Yến Vương  H bổng  300 USD  
20.09.08  Gđ. bà Nguyễn Đình Thư  Quỹ TT  200 USD  
22.12.08  Weibeng & Shew  Quỹ Tết  100 USD  
   Ông bà Kim Ngọc  nt  300 USD  
   Jacklin Bùi Nguyễn  nt   300 USD  
   Phương Tư Nguyên  nt  100 USD  
   Đỗ Hùng Quang  nt  100 USD  
   Nguyễn Thu Hoài  nt  100 USD  
   Minh Định  nt  100 USD  
         

 

Tổng thu:  2.200.000 VNĐ + 57.479 USD + 20 EURO

Chúng tôi xin chân thành cám ơn những Mạnh Thường Quân đã tận tình giúp đỡ, đóng góp để Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long có thể thực hiện tốt công việc từ thiện của mình.

Kính chúc quý vị luôn được an vui và sống trong Chánh pháp.

Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long

 
Trở lại     Đầu trang