loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh thí chủ hùn phước tặng quà Phật Đản cho đồng bào nghèo

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC TẶNG QUÀ PHẬT ĐẢN CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Phật tử ở Nghệ An
20.000.000 VNĐ                               
2 Như Trung, Australia
300 AUD                               
3 Viên Tịnh, Hà Nội
2.000.000 VNĐ                               
4 Tuệ Phương và gia đình, USA
200 USD                               
5 Thuận Pháp và các con
600 AUD                               
6 Như Tuệ, Sài Gòn
10.000.000 VNĐ                               
7 Như Tịnh và gia đình, Australia
3.000.000 VNĐ                               
 
Trở lại     Đầu trang