loading
Tin Xây Dựng
Hoàn thành công trình đường và bến đò trước chùa Huyền Không
Sau nhiều ngày thi công, tới chiều mồng 1/6/2011 (30/4/Tân Mão) công trình đúc bê-tông đường xuống sông Bạch Yến, mở rộng phần bê tông đoạn đường chạy qua Tam quan chùa Huyền Không và bến đò trước chùa đã hoàn thành tốt đẹp.
Nhà chùa và cư dân làng Nham Biều chân thành tri ân chư Đại đức Tăng ni và quí vị thí chủ Phật tử xa gần đã nhiệt thành ủng hộ công tác từ thiện - xã hội này.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư thiên Hộ Pháp gia hộ cho chư tôn đức và quí vị thí chủ Phật tử cùng gia quyến vô lượng an lạc, tín nguyện bất thối.
Một số hình ảnh thi công và hoàn thành công trình vừa cập nhật:
 
Trở lại     Đầu trang