loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Trường Phật học tổ chức thi học kỳ II và thi tốt nghiệp

     Trung tuần tháng 5 năm 2006, trường Trung cấp Phật học TT - Huế cơ sở Hệ phái Nam Tông tại chùa Huyền Không đã tổ chức thi học kỳ II cho hai lớp: Cao trung II và Sơ trung II năm học 2005 – 2006. Tiếp đó, vào hạ tuần tháng 5 năm 2006, kỳ thi tốt nghiệp cho các Tăng sinh lớp Cao trung II cũng đã được tiến hành. Kết quả cả 5 Tăng sinh của lớp này đều thi đậu với số điểm rất cao.

 
Trở lại     Đầu trang