loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Lịch phát quà Tết đồng bào nghèo của Ban Từ Thiện Tổ đình Bửu Long

- Ngày 31/01/2013 (20/12 Âl): Tại Hội CTĐ quận 9. Tổng số: 200 phần, trị giá: 100.000.000 đ
- Ngày 03/02/2013 (23/12 Âl):
        + Sáng: Tại phường Long Bình. Tổng số: 100 phần, trị giá 50.000.000 đ
        + Chiều: Tại Tổ đình Bửu Long. Tổng số: 115 phần, trị giá: 50.000.000 đ
- Ngày 05/02/2013 (25/12 Âl): Tại Thiền viện Viên Không. Tổng số: 250 phần, trị giá: 100.000.000 đ.
 
Trở lại     Đầu trang