loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thay đổi lịch trình ngày giảng 15.06.2014 tại Pháp của Thầy Viên Minh

             Theo dự kiến, vào ngày 15/06/2014, Thầy Viên Minh sẽ có buổi giảng tại Đại Học Phật Giáo Linh-Sơn (92-94 rue Pasteur 94400 Vitry sur Seine). Nhưng do một vài trở ngại khách quan mà địa điểm buổi giảng đã thay đổi. Sau đây là Chương trình và Địa điểm mới của Ban Tổ Chức trong ngày hôm đó:
THƯ MỜI
Trân trọng kính mời Quí thân hữu tham dự buổi thảo luận và học Phật pháp
Ngày       :   Chủ nhật  15/06/2014
Địa điểm:  Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Médecins du VN
                    20 avenue d'Ivry 75013 PARIS/ M°porte d'Ivry
                    Tour Squaw Valey/ Bât.8/ Niv 1ES
                    Code « Asso. Médecins du VN »

  
Từ 10g đến 12g30: Nghiên cứu về các Tâm sở Thiện
  Do: Cư sĩ Lê Quí Hùng phụ trách.
  
Từ 14g30 đến 16g00: "SỐNG THIỀN TRONG THỰC TẠI"
  Do: Hoà Thượng VIÊN MINH, Viện trưởng Thiền viện​ ​BỬU LONG phụ trách.
Nhóm nghiên cứu và thực hành Phật Pháp kính thông báo.
  
 
Trở lại     Đầu trang