loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ truyền thụ sa-di giới tại Thừa Thiên Huế & Lễ cúng dường An cư tại chùa Huyền Không

Sáng ngày 10/6/Giáp Ngọ (6/7/2014) lễ truyền thụ sa-di giới đã được tổ chức trang nghiêm, quy củ tại chùa Huyền Không dưới sự chứng minh của chư tôn túc trưởng lão, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Điều hành Hệ phái tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Tổ chức đã cung thỉnh ngài Trưởng lão Viên Minh làm Hòa-thượng (Thầy thế độ /Upajjhāya) truyền giới cho các giới tử. Năm nay có 4 giới tử hội đủ điều kiện để được thọ giới, sau khi đã được Ban Hộ đàn khảo hạch. Cả 4 vị này đều là chúng tập sự ở chùa Huyền Không Sơn Thượng. Tuy nhiên, vào những giờ cuối cùng, một trong 4 chú vì gia sự bất ổn đã xin rút lui nên khi cử hành giới đàn chỉ còn 3 vị được thọ giới sa-di.

Lễ truyền giới kết thúc, lễ cúng dường An cư - Nhập Hạ của chư Tăng chùa Huyền Không năm nay do các Phật tử thí chủ dâng cúng được tiếp tục ngay sau đó. Đây là ngày đầu tiên của tuần lễ cúng dường chư Tăng Ni các chùa Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế An cư – Nhập Hạ năm Giáp Ngọ - PL. 2558.   

Dưới đây là hình ảnh giới đàn truyền thụ Sa-di giới và lễ cúng dường chư Tăng An cư tại chùa Huyền Không năm nay:

 

 
Trở lại     Đầu trang