loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Đại lễ Dâng Y Kathina PL.2563 - DL.2019 tại Tổ đình Bửu Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA

(PL. 2563   -   DL. 2019)

(Ngày 17/9 Kỷ Hợi - 15/10/2019)

 

        07giờ 00:    - Chư Phật tử tề tựu tại
                              Hội trường Bảo Tháp Gotama
        07 giờ 30:   - Chư Tôn Đức Tăng quang lâm

        08 giờ 00:   - Lễ bái Tam Bảo
        08 giờ 30:   - Nhiễu Phật 3 vòng
        09 giờ 00:   - Nghi thức Dâng Y
                            - Truyền thọ quy giới
                            - Tác bạch Dâng Y
                            - Tuyên ngôn Tăng sự
                            - Nghi thức thọ Y
                            - Lời cảm tạ của Ban tổ chức
        10 giờ 00:   - Lễ Trai Tăng
                            - Khóa Kinh Chúc Phúc
        10 giờ 30:   - Thuyết pháp (Thầy Viên Minh)
        11 giờ 00:   - Chư Tăng thọ trai                           
                            - Bữa cơm thân mật của Chư Phật tử

 

HOÀN MÃN

 

ĐỒNG Thí chủ:

- GĐ. PHAN THỊ BÍCH THỦY

- NHÓM YENLANG.NET

- GĐ. NGUYỄN THÁI THANH

- GĐ. NGUYỄN THỤY NAM

- GĐ. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

- GĐ. HOÀI AN

- GĐ. CÔ TU NỮ NGỌC CHÂU

 

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang