loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục

Sáng mồng 1/07/2011 tại chùa Huyền Không lễ khai giảng các lớp Anh ngữ Miễn phí năm học 2011-2012 và phát thưởng cho các học sinh giỏi, học sinh có gia cảnh khó khăn đã dược tổ chức trang trọng tại Phật điện...

Kính bạch chư tôn trưởng lão,

Kính bạch chư tôn đại đức Tăng ni,

Kính thưa chư thiện nam tín nữ trong và ngoài nước...

     Tiếp tục chương trình Giáo dục - Hoằng Pháp Mùa Hè, vào các ngày 24 và 25/7/2010 (13 và 14/6/Canh Dần) chùa Huyền Không đã tổ chức Khóa Thiền Vipassanā 2 ngày dành cho giới sinh viên và học sinh.
Nhằm hỗ trợ các học sinh tại địa phương và các thôn xã lân cận có điều kiện thuận tiện học tiếng Anh, vào ngày 23/7/2010 tại chùa Huyền Không đã khai giảng các lớp tiếng Anh 6, 7, 8, 9 miễn phí theo chương trình giáo dục hiện hành.
Tiếp tục chương trình Giáo dục - Hoằng Pháp Mùa Hè, vào các ngày từ 3/7/2010 - 5/7/2010 (22/5/Canh Dần - 24/5/Canh Dần) Ban Điều hành Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế đã tổ chức Khóa Thiền Vipassanā 3 ngày dành cho giới sinh viên và học sinh cấp phổ thông tại chùa Huyền Không.
 
 
Trở lại     Đầu trang