loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục

Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè Lần Thứ 6 - Chùa Huyền Không - Ngày 22/06/2015

Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè Lần Thứ 6 - Chùa Huyền Không - Ngày Khai Giảng 21/06/2015

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày24/5/2015 - Bế Giảng

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày23/5/2015

 Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày22/5/2015

 
 
Trở lại     Đầu trang