loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Hưởng ứng Đại lễ Vu Lan năm Mậu Tý (2008), chùa Huyền Không Sơn Thượng tổ chức triển lãm cúng dường Mùa Hiếu Hạnh...
Trong các ngày từ 13-15/9/2008 tại Main Campus (khu đại học chính) của viện đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi, Ayutthaya, Thái Lan đã diễn ra Hội Nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên ....
Trong các ngày từ 4-8/3/2009 tại Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu, Sagaing, Myanmar Hội thảo định kỳ 2 năm một lần do Hiệp hội Các trường đại học Phật giáo Theravāda quốc tế (ATBU – Association of Theravāda Buddhist Universities) tổ chức đã diễn ra trọng thể...
Trung tuần tháng 5 năm 2006, trường Trung cấp Phật học TT - Huế cơ sở Hệ phái Nam Tông tại chùa Huyền Không đã tổ chức thi học kỳ II cho hai lớp: Cao trung II và Sơ trung II năm học 2005 – 2006. Tiếp đó, vào hạ tuần tháng 5 năm 2006, kỳ thi tốt nghiệp cho các Tăng sinh lớp Cao trung II cũng đã được tiến hành. Kết quả cả 5 Tăng sinh của lớp này đều thi đậu với số điểm rất cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2007, Hệ phái Nam Tông TT - Huế đã tiến hành các sinh hoạt về Văn Hóa - Giáo Dục như sau:
 
 
Trở lại     Đầu trang