loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh thí chủ hùn phước tặng quà Vu Lan cho đồng bào nghèo

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC TẶNG QUÀ VU LAN CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Hòa thượng Tịnh Đức, tọa chủ chùa Đạo Quang, Texas, USA
                        
2 Quý Phật tử chùa Đạo Quang, Texas, USA:
      Cụ bà Nguyễn Gia Chánh
      Gia đình Nguyễn Đắc Tuấn
      Gia đình Nguyễn Đình Vinh
      Gia đình Nguyễn Hồng Phi và Thạch Thảo
      Gia đình Phạm Thị Cẩm Tú
      Gia đình Trần Phước Hân và Nguyễn Thị Hạnh
      Gia đình Phật tử Dũng
      Vương Thị Mao
      Nguyễn Thi Thu Mộng
      Ông bà Kim Ngọc
      Cô Trang Lê
      Tổng cộng:
100 USD                               
100 USD                               
300 USD                               
200 USD                              
          2000 USD  
3 Tuệ Phương
50 USD                               
4 Trần Thị Bích Liễu
50 USD                               
      
      Thượng tọa chủ trì chùa Huyền Không thay mặt toàn thể đồng bào nghèo được nhận quà trong Mùa Vu Lan PL. 2554 xin chân thành cảm ơn Hòa thượng Tọa chủ chùa  Đạo Quang và chư thiện nam tín nữ xa gần đã nhiệt thành ủng hộ quà giúp người nghèo.
 
Trở lại     Đầu trang