loading
Tin Xây Dựng
Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng phòng học đầu tiên:

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng phòng học đầu tiên:

   

Cho tới ngày 4/8/2011 việc xây dựng phòng học đầu tiên đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Một số hình ảnh dưới đây ghi lại tiến độ công việc xây dựng ở giai đoạn cuối này:

 
Trở lại     Đầu trang