loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Khóa giảng thiền lần thứ 14 tại Tổ đình Bửu Long
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 14 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 13/07/2014, nhằm ngày 17/06 Âm lịch.
Chư Phật tử đến tham dự đúng giờ và y phục lịch sự, ngoài ra không có điều kiện gì nữa.
 
Trở lại     Đầu trang