loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
THÔNG BÁO: V/v Tổ chức Lễ Thánh Hội và Cầu An đầu năm Bính Thân tại chùa Huyền Không


THÔNG BÁO:

V/v Tổ chức Lễ Thánh Hội và Cầu An đầu năm Bính Thân tại chùa Huyền Không

Theo thông lệ các năm trước, vào ngày rằm tháng giêng của năm mới Âm lịch, chùa Huyền Không thường tổ chức lễ Thánh Hội và lễ Cầu An đầu năm mới cho toàn thể thiện nam tín nữ và gia quyến. Năm nay, lễ Thánh Hội và lễ Cầu An đầu năm vẫn được tổ chức bình thường như mọi năm với một vài thay đổi do tình hình phát sinh:

Thượng tọa Pháp Tông được hai tổ chức Phật giáo thế giới tại Thái Lan là Tổ chức Liên minh các lãnh đạo Phật giáo thế giới (The World Alliance of Buddhist Leaders) và Tổ chức Hữu nghị các Phật tử trẻ thế giới (The World Fellowship of Buddhist Youth) mời sang Thái Lan nhận Giải thưởng Lãnh đạo Phật giáo thế giới xuất sắc năm 2016 (The World Buddhist Oustanding Leader Award 2016) vào chiều ngày 23/2/2016 (16/1/Bính Thân) tại Auditorium, AIT Conference Center, Thailand. Lễ trao giải được Văn phòng Phật giáo Chính phủ Thái Lan (Ban Tôn giáo của Văn phòng Thủ tướng Thái) hỗ trợ; và do Somdej Phrabuddhajarn, Đại Trưởng lão trong Hội đồng Đại Trưởng lão tối cao của Giáo hội Phật giáo Thái Lan, Trưởng ban Tổ chức lễ trao tặng.

Chính vì lý do này nên lễ Cầu An vào sáng ngày rằm sẽ được cử hành sớm để Thượng tọa kịp về phi trường đáp chuyến bay trưa vào thành phố Hồ Chí Minh và nối tiếp chuyến bay sang Thái vào buổi chiều tối cùng ngày. Chương trình lễ Thánh Hội vào buổi tối sẽ bớt tiết mục “Hái quẻ lộc đầu năm” vì đã được thực hiện ngay từ ngày đầu năm mới và sẽ tiếp tục đến hết ngày rằm tháng giêng.

Dưới đây là chương trình Lễ Thánh Hội và Cầu An năm Bính Thân:

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ THÁNH HỘI TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

 

(15/1/BÍNH THÂN - 22/2/2016)

 

  

07 giờ 00    : Thiện nam tín nữ vân tập

08 giờ 00    : Chư Đại đức Tăng ni quang lâm

08 giờ 30    :- Cung thỉnh Đại đức Tăng ni quang lâm Phật điện

                    - Phật tử thọ trì Tam qui - Ngũ giới

                    - Chư Tăng mở khóa lễ Cầu An đầu năm

                    - Phóng sanh                   

10 giờ 30    : - Lễ Trai Tăng

                    - Hồi hướng công đức

                    - Phật tử dùng cơm thân mật

18 giờ 00    :- Khóa kinh Tam Bảo

                    - Phát nguyện thọ đầu-đà

19 giờ 00    : Cúng dường ánh sáng lên chư Đại Thánh Tăng

20 giờ 00    : Tụng kệ Lễ Thánh Hội - Rằm Tháng Giêng

                    - Tọa thiền

                    - Kinh hành

                    - Giải lao

22 giờ 00    : Đố vui Phật Pháp

01 giờ 30     : Giải lao

02 giờ 00     : Tụng kệ Tiểu sử Đức Phật, kệ Cảm thắng

03 giờ 00     : Phật Pháp vấn đáp

04 giờ 00     : Khóa kinh Tam Bảo

04 giờ 30     : Hồi hướng công đức

  

Hoàn mãn

 

 

 

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang