loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA PL.2559 TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KAHINA PL.2559

(Ngày 17-18/9/Ất Mùi - 29-30/10/2015)

-----o0o-----

 

Ngày 17/9/Ất Mùi     (Thứ năm, 29/10/2015):

        19-21 giờ           : LĐPT Huyền Không trình diễn ca vũ mừng đại lễ.

Ngày 18/9/Ất Mùi  (Thứ sáu, 30/10/2015):

        07g30                : Thập phương Phật tử vân tập

        08g00                : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm

        08g30                : Nghi thức nhiễu Phật

        09g10                : Khóa lễ Tam Bảo

        09g40                : - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện

                                    - Chư Tỳ-khưu Tăng lễ bái Tam Bảo và Phát lộ

                                    - Khai từ của Ban Tổ chức

                                    - Thông qua chương trình            

                                    - Phật tử thọ Tam quy – Ngũ giới

                                    - Thiếu nhi Phật tử dâng hoa

                                    - Tác bạch dâng y Kahina

                                    - Chư Tăng tiến hành Tăng sự thọ y

                                    - Thí chủ dâng tứ sự lễ phẩm

                                    - Chư Tăng tụng kinh chúc phúc

                                    - Cúng dường Trai Tăng

                                    - Cảm tạ của Ban Tổ chức

                                    - Thuyết Pháp

                                    - Hồi hướng công đức

        11g10:                 - Chư Tăng ni thọ trai

                                    - Phật tử dùng cơm thân mật

 

HOÀN LỄ

----------š----------

 

 

 
Trở lại     Đầu trang