loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thầy Viên Minh sẽ nghỉ giảng thêm chiều chủ nhật ngày 27/09/2015

Do chưa khỏe hẳn, cần tĩnh dưỡng nên Thầy Viên Minh sẽ nghỉ giảng thêm một buổi chiều chủ nhật ngày 27/09/2015, xin thông báo cho quý Phật tử được rõ.

 
Trở lại     Đầu trang