loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lịch trình dự kiến chuyến đi Mỹ và Canada trong năm 2017 của Thầy Viên Minh


- Ngày 21 đến 28/04/2017: đến Los Angeles, CA
 
Ở chùa Pháp Vân của HT. Chơn Trí, 850 W. Phillips Blvd, Pomona, CA 91766.
Đt: (909) 455-2555.

- Ngày 28/4 đến 09/05: đến Dallas, TX

Ở Tự Viện Liên Hoa của HT. Pháp Nhẫn, 2014 Rose Street, Irving TX 75061 
Đt: (972) 445-1646.

- Ngày 09 đến 15/05: đến Houston

Ở Thiền đường Thuận Pháp (Giác Tấn - Tâm Hạnh)

- Ngày 15 đến 17/05: đến Austin ở Chùa Linh Sơn

- Ngày 17 đến 23/05: đến Washington DC.

+ Ở chùa Kỳ Viên của Thiền Sư Kim Triệu, 1400 Madison Street Northwest, Washington DC 20011
Đt: (202) 882-6054
 

+ Chùa Chơn Lý

+ Thiền đường Thiện Đức


- Ngày 23 đến 25/05:
đến New York ở nhà bác sĩ Kim (New Jersey)

- Ngày 25 đến 31/05: đến Boston

- Từ 01/06 đến 20/06: đến Canada

Ở Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver

- Dự định: Từ Vencouver sẽ trở lại Seattle khoảng 8 ngày và về lại Việt Nam từ đây.

 

 
Trở lại     Đầu trang