loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lịch trình dự kiến ở Canada trong tháng 06/2017 của Thầy Viên Minh

 

01 - 07: Montreal (QC) và Ottawa (ON)

  • Đại diện liên lạc: anh Đông Giao
  • Email: giao2017@icloud.com

08 - 12: Toronto GTA (ON)
  • Đại diện liên lạc: cô Mỹ Phương
  • Email: dotmyphuong@gmail.com 
  • Phone: +1 705 606 8889
13 - 19: Nanaimo và Victoria (BC)
  • Đại diện liên lạc: cô Hồng Hạnh
  • Email: ngo.hanna@gmail.com
  • Phone: +1 250 889 9525

20 June 2017: Thầy lên đường qua Seattle (USA)

 

 
Trở lại     Đầu trang