loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Nhân mùa Vu Lan - Báo Hiếu các chùa PGNT TT - Huế đã có một số hoạt động cứu tế xã hội giúp đỡ các đồng bào nghèo tại địa phương...
Chuẩn bị đón Tết Mậu Tý, Hệ Phái Nam Tông TT - Huế phối hợp với Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long đã đến những vùng sâu vùng xa...
Đợt Cứu Trợ Đồng Bào Bị Lũ Lụt do Hệ Phái Phật Giáo Nam Tông Huế tổ chức vẫn tiếp tục...
Hoạt Động Từ Thiện Quý III, Quý IV và Thu - Chi năm 2007 của Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long...
Một Vài Hình Ảnh Cứu Trợ Bão Lụt Của Phật Giáo Nam Tông Thừa Thiên - Huế Tại Quảng Nam - Đà Nẵng...
 
 
Trở lại     Đầu trang