loading
Tin Xây Dựng
Cập nhật hình ảnh xây dựng nhà lưu trú cho Phật tử (tính đến ngày 13/7/Quý Tỵ)
Sau mấy ngày tháo gỡ nhà cũ và dọn dẹp mặt bằng, sáng ngày 13/6/Quý Tỵ (20/7/2013), chùa Huyền Không đã khởi công động thổ xây dựng nhà lưu trú cho Phật tử như kế hoạch đã thông bạch...
Đáp ứng nhu cầu của các học viên nữ trong các khóa Tu học dành cho Phật tử các giới được tổ chức định kỳ mấy năm qua, đầu năm nay,  chùa Huyền Không được chư Tăng ni và quý vị Phật tử xa gần hỗ trợ đã xây được...

 

Phương danh thí chủ hùn phước xây nhà tắm cho học viên nữ KTHMH4-2013
Cập nhật hình ảnh  công trình đang xây dựng chuẩn bị Lễ Vesak và các Khóa Tu tại Chùa Huyền Không
 
 
Trở lại     Đầu trang