loading
Tin Xây Dựng
Công trình xây dựng Bảo Tháp Xá-lợi Tổ đình Bửu Long vẫn đang tiếp tục đều đặn. Sau khi hoàn thành đổ bê-tông tấm sàn thứ nhất (tầng hầm)
ở hai cao độ,...
Sau hơn 1 tháng phải trì hoãn vì lũ lụt liên miên, vào ngày 17/11/2007 (8/11/Đinh Hợi) sàn bê-tông của tầng thứ nhất bảo tháp Xá-lợi tại chùa Huyền Không...
Công trình xây dựng Bảo Tháp Xá-lợi tại Tổ Đình Bửu Long vẫn đang được tiến hành một cách nhanh chóng...
Dự án Bảo Tháp Bửu Long từ khi mới bắt đầu đã được Chư Tăng, Tu Nữ và đông đảo Phật tử nhiệt tình ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần. Nhờ vậy công trình đã được khởi công ...
Công trình xây dựng Bảo tháp Xá-lợi Tổ đình Bửu Long vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương...
 
 
Trở lại     Đầu trang