loading
Tin Xây Dựng
V/v : Xây Dựng Lớp Học Tình Thương Và nhà Tứ Giác An trí Tượng Phật

Hình ảnh xây dựng công trình Tăng xá & Pháp đường tại chùa Huyền Không

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC  MUA ĐẤT XÂY CHÍNH ĐIỆN MỚI

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ VÀ PHÁP ĐƯỜNG

Sau lễ Đặt đá vào ngày 15/6/2015, nhà chùa xúc tiến việc khảo sát địa chất và lập thủ tục xin phép xây dựng. Gần đây, cơ quan thẩm quyền đã cấp giấy phép chiểu theo yêu cầu. Do vậy, nhà chùa dự định sẽ chính thức xây dựng khu Tăng xá mới vào ngày 12/1/Bính Thân (19.2.2016).

 
 
Trở lại     Đầu trang