loading
Tin Xây Dựng

Năm nay, do Hoàng gia Thái Lan xin thiết lễ Dâng Y Kathina tại chùa Huyền Không vào đầu tháng 11/2017 (3-4/2017, tức 15-16/9/Đinh Dậu), một lần nữa

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ CHÙA HUYỀN KHÔNG ĐỢT 2

Thông báo: V/v Hùn phước xây dựng Tăng xá và Pháp đường chùa Huyền Không đợt 2

 
 
Trở lại     Đầu trang