loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
  Vào sáng ngày 13/7/Nhâm Thìn (29/8/2012) tại chùa Định Quang đã diễn ra lễ Húy nhật Lần Thứ 28 ngày đức Đại Lão Thiền sư Giới Nghiêm viên tịch. Quang lâm tham dự và thiết lễ....
19g: Lễ Cầu siêu-phóng sinh phóng đăng trên sông Hương.
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 11 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 12/08/2012, nhằm ngày 25/06 Âm lịch.

  Vào những ngày đầu của trung tuần tháng 6 ÂL vừa qua, tại các chùa Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế, thiện nam tín nữ đã tổ chức lễ Cúng dường tứ sự nhu yếu lên chư Tăng...

 
 
Trở lại     Đầu trang