loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Sau khi làm lễ Tôn trí Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng lên ngôi Bảo tháp, lễ đặt bát diễn ra lúc 10h30 ở trong Chánh điện Tổ đình Bửu Long. Sau thời pháp ngắn của Hòa thượng trụ trì là lễ Quy y Tam Bảo...
Đúng 8h sáng rằm tháng Tư, chư Tăng, tu nữ và đông đảo Phật tử Tổ đình Bửu Long đã vân tập lên tầng vòm ngôi Bảo tháp Gotama để làm lễ Tôn trí Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng....
Năm nay, ngoài việc tổ chức lễ Thọ đầu đà nhân Đại lễ Vesak (Ngày Tam Hợp) theo truyền thống Nguyên Thủy, Tổ đình Bửu Long còn làm lễ Tôn Trí Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng lên tầng vòm cao nhất của ngôi Bảo tháp Gotama...
Nhằm mục đích nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi thế hệ măng non là con cháu của thiện nam tín nữ xa gần; đồng thời cũng để giới thiệu một nếp sống lành mạnh, có lợi ích cho mình, cho người với lứa tuổi thiếu nhi...
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền tại Hà Nội từ ngày 7/4/2012 (17/03 Âm lịch) đến ngày 16/04/2012 (26/03 Âm lịch)...
 
 
Trở lại     Đầu trang