loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch chư Đại đức Tăng và Ngài Hòa thượng Viện chủ Tổ đình Bửu Long...
Sáng ngày 17/09 âm lịch (nhằm ngày 31/10/2012) Tổ đình Bửu Long sẽ tổ chức Lễ Dâng Y Kathina sau 3 tháng an cư kiết hạ. Đặc biệt năm nay, Lễ Dâng Y có sự tham dự của Ngài Khemindasāmi...
     Cũng trong ngày mồng 6/9/Nhâm Thìn (20/10/2012) vào lúc 14giờ30 tại chùa Huyền Không, dưới sự chứng minh của ngài Trưởng lão Viên Minh, chư Đại đức Tăng-già các chùa Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế...

         Như kế hoạch đã được thông báo, vào sáng ngày mồng 6/9/Nhâm Thìn (20/10/2012) tại chùa Thiền Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế Ban Điều hành Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế...

 
 
Trở lại     Đầu trang