loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
19g: Lễ Cầu siêu-phóng sinh phóng đăng trên sông Hương.
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 11 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 12/08/2012, nhằm ngày 25/06 Âm lịch.

  Vào những ngày đầu của trung tuần tháng 6 ÂL vừa qua, tại các chùa Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế, thiện nam tín nữ đã tổ chức lễ Cúng dường tứ sự nhu yếu lên chư Tăng...

      Trong những ngày từ mồng 04/7/2012 đến 13/7/2012 tại chùa Huyền Không diễn ra khóa Thiền Tập Minh Sát do Thượng tọa Khánh Hỷ hướng dẫn.
     Khai giảng vào chiều ngày 04/7 với hơn 30 thiền sinh. Những ngày tiếp theo sau số lượng người đến xin tu học dần dần tăng lên. Tới nay, sau một tuần, đã có khoảng trên dưới 40 người tham học và được chia thành hai loại:
 
 
Trở lại     Đầu trang